Gå ikke glipp av Richard Wilkinson!

Boka The Spirit Level – Why Equality is Better for
Everyone
tar for seg hvordan økonomisk og sosial ulikhet
påvirker folkehelsa og samfunnet.

– Det er en klar sammenheng mellom sosiale problemer, som lav
levealder, mange i fengsel, fedmeproblemer og psykiske
lidelser, og høy grad av økonmiske forskjeller.
Resultatene er så tydelige at vi kan si at ulikhet gir
sosiale problemer, sa Wilkinson da han 4. februar deltok på
Manifest sitt
frokostmøte i Oslo.

Richard Wilkinson holder hovedinnlegget under åpningssesjonen
til Velferdskonferansen
2010
. Han deltar også på seminaret «Fattigdom i
overfoldssamfunnet» på samme konferanse.

LO i Stockholm har laget en 20-siders kortversjon av Richard
Wilkinsons bok. Last ned «Ojämlikheten skader allvarligt dig
själv, dine barn och landet du bor i»
.

Med henvisning til  Richard Wilkinson, skriver sosiolog
Lars Jørgen Vik i Bergens tidende om hvordan landene med
størst likhet mellom innbyggerne har færrest
helsemessige og sosiale problemer, lav barnedødelighet,
bedre skolekarakterer, høyere status for kvinnene,
færre psykiske problemer, mindre fedme, mindre bruk av
rusmidler og høyere gjennomsnittlig levealder. Les kronikken
«Likhet og velferd».

Les også «Velferdsguru til Velferdskonferansen»
(aktuell.no 24.08.2010)

              
                          
          Til
konferansesidene

           

Program
   Innledere   Informasjon  

Politisk grunnlag
   Påmelding

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.