Dette er Espira – Bjarne Håkon Hansens nye herrer

Dette er Espira - Bjarne Håkon Hansens nye herrer

Espira (tidligere Barnebygg-gruppen) er den
største aktøren innen kommersiell barnehagedrift i
Norge. Drifter rundt 60 barnehager landet over, har bygget enda
flere. Opprinnelig eier: Einar Magne Jansen, Kopervik. I
januar 2008 kjøpte det finske investeringsselskapet
CapMan fond. 70 prosent av aksjene, CapMan har
senere justert sine eierposter og eier rundt 60 prosent av
selskapet. Den norske staten og også inne som eier
gjennom det statlige investeringsselskapet Argentum.

Les Dagbladet Magsinets 11-siders artikkel om Espira og de
tidligere eierene.
Gründer solgte Norges største
barnehagekjede – gevinst: 300 millioner kroner
(04.08.2010)

Bjarne Håkon Hanssen skal blant annet ha hjulpet Espira
med en høringsuttalelse til regjeringens forslag om å sette et tak for
privat profitt på barnehagedrift
. I
høringsuttalelsen truer Espira blant annet med å legge
med et stort antall barnehager dersom loven går igjennom.

Et av Espiras hovedankepunkter mot lovforslaget er:
«Profesjonelle eieres hensikt med investeringer er å
oppnå en avkastning som er større enn den begrensing
som settes i forslaget som er på høring. Dersom
avkastningen begrenses, faller derfor hele grunnlager for
investeringen bort». Dette er klar tale fra Espira, som altså
eies i hovedsak av et finsk investeringsselskap: Hvis vi ikke kan
tjene gode penger på dette, så slutter vi. Så mye
for all utgreiingen i starten av høringsuttalelsen Espiras
«fokus på kvalitet i alle ledd».

Medieklipp om Espira:
– PBL løper storkapitalens ærend
(arbeiderpartiet.no 04.08.2010)
Staten deleier i barnehager regjeringen vil bli kvitt
(NRK 31.07.2010)
PR-Hanssen jobber mot de rødgrønne i
barnehagesak
(NRK 29.07.2010)
Barnehagekonsern på fremmasj
(barnehage.no 01.05.2010)

Tema: kommersielle barnehager
(Utdanning nr. 19 2008)
Big business i barnehagene (Fagbladet nr.3 –
2010)
Barnehage
bisniss
(Mette Henriksen Aas, Fagforbundet, kronikk i Dagbladet
11.07.08)

Relevante saker fra For velferdsstaten:

Privat storaktør støtter tak på profitt i
barnehagene
(05.08.2010)

Vil ha forbud mot utbytte
(04.08.2010)

Profitt på barnevelferd
(02.06.2010)
Profittinstitusjoner
i kjernen av velferdsstaten
 (28.06.2010)

For en oversikt over de største kommersielle
aktørene i barnehagesektoren, samt forskning, mediesaker og
debatter om profittuttak, se For velferdsstatens ressursside
om profittuttak og kommersielle aktører i
barnehagesektoren
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.