Vil ha forbud mot utbytte

av | aug 4, 2010 | Privatisering

Privat profitt på barnevelferd

Dette kommer klart frem i høringsuttalelsene som
Fagforbundet og Utdanningsforbundet har levert i Regjeringens
høringsrunde om finansiering av ikke-kommunale
barnehager.

Utdrag fra Fagforbundets høringsuttalelse:
«Fagforbundet er tilfreds med at det nå foreslås
betydelige innstramminger i dette regelverket, men etter vårt
syn går ikke forslagene langt not i restriktiv retning.
Fagforbundet mener at det i barnehageloven og i forskrift om
likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd legges
inn tilsvarende begrensninger som i privatkolelovens §
6-3 om at alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme
barnehagebarna tilgode. Det innebærer at det ikke skal kunne
gis utbytte eller overføre overskudd til eier eller deres
nærstående.»

Utdrag fra Utdanningsforbundets
høringsuttalelse: 
Utdanningsforbundet har lenge etterlyst et forbud mot å ta ut
utbytte av investering og drift fra barnehagesektoren som i all
hovedsak finansieres av offentlige midler eller foreldrebetaling.
Vi registrerer at det åpnes for en fastsatt maksimal
avkastning på egenkapitalen. Utdanningsforbundet ser ingen
gode argumenter for at alt overskudd og avkastning på kapital
ikke skal komme barna i barnehagen til gode, og ønsker
derfor samme bestemmelse i barnehagesektoren som i
skolesektoren.»

Relevante dokumenter:
Regjeringens sider om høringen (her
finnes bakgrunnsinformasjon, høringsbrev og alle
høringsuttalelsene)
Høringsnotat fra Utdanningsforbundet
Høringsnotat fra Fagforbundet

Relevante saker fra For velferdsstaten:
Privat
storaktør støtter tak på profitt i
barnehagene
(05.08.2010)

Dette er Espira – Bjarne Håkon Hanssens nye herrer

(02.08.2010)

Profitt på barnevelferd
(02.06.2010)
Profittinstitusjoner
i kjernen av velferdsstaten
 (28.06.2010)

For en oversikt over de største kommersielle
aktørene i barnehagesektoren, samt forskning, mediesaker og
debatter om profittuttak, se For velferdsstatens ressursside
om profittuttak og kommersielle aktører i
barnehagesektoren
.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.