Utfordrer transportarbeiderne til å gå foran i klimakampen

av | aug 5, 2010 | Klimakrise

Saken er hentet fra fagforbundet.no (04.08.2010), se
også ITF utvikler klimapolitikken (Aktuell.no
05.08.2010)

For velferdsstatens Asbjørn Wahl er Fagforbundets delegat
den internasjonale transportarbeiderføderasjonens
42. verdenskongress
som åpner formelt torsdag
5. august. I forkant holdes konferansen Climate Change and
Transport, og denne ble åpnet av Asbjørn
Wahl, som har ledet ITFs arbeidsgruppe om klimaendringer fram mot
kongressen. I sitt åpningsinnlegg gikk han til frontalangrep
på markedsliberalismen og framhevet hvorfor markedet ikke kan
løse klimakrisa.

– Vi burde gripe sjansen nå når vi har muligheten til
å bygge et bedre samfunn. ITF bør ta ledelsen i denne
kampen, oppfordret Asbjørn Wahl en sal fullsatt med
4-500 transportarbeiderdelegater fra hele verden. 

Tolv punkter
– Det har vært en stor
ære, men også en utfordring å lede arbeidet. Jeg
håper dette er begynnelsen på en mye mer
avgjørende deltakelse fra ITF i kampen mot klimakrisene, sa
han og la fram tolv punkter for en rettferdig
klimaendringspolitikk:

– For det første må vi godta de
vitenskaplige bevisene for at klimaendringene allerede er i gang,
og at menneskelig aktivitet er en vesentlig årsak.

2. Vi må redusere utslippene fra fossilt brennstoff, som er
årsak til den skremmende utviklinga.

3. Kampen for en ny, klimaendrende politikk er først og
fremst en sosial og politsik kamp. Dette kan ikke løses ved
markedsmekanismer, som har vist seg ubrukelige – jamfør
finanskrisa.

4. Klimakrisa er et problem som ligger i selve
systemet, og transportarbeiderne skal ikke ha skylda for den. Bedre
lønn og arbeidsfohold for arbeiderne vil snarere bidra til
å redusere miljøødeleggende transport. Krisa
stammer tvert imot fra den økonomiske vekstmodellen og
overutnyttelsen av naturressursene, som er en integrert del av
det kapitalistiske systemet. 

5. Vi må kreve en rettferdig overgangsordning for å
få til klimarettferdighet. De landene som har tjent mest
på utslippene, skal også betale den høyeste
prisen.

6. Det handler ikke om å ofre noe, men om et bedre liv for
alle. Vi må ta ansvar for å få til den
nødvendige snuoperasjonen.

7. Overgangen til en bærekraftig, lav-CO2-økonomi
innebærer flere fordeler enn de rent miljømessige.
Dette er kort og godt en mulighet til å få til
progressive sosiale endringer for vår verden.

8. Markedsbaserte løsninger virker ikke. Så langt
har ikke CO2-kvotehandelen fungert i det hele tatt, men heller
forsinket reelle utslippsreduksjoner, understreket Asbjørn
Wahl, og fortsatte:

Et nytt samfunn
– 9. Demokratisk kontroll
over økonomien er helt sentralt for å få
til en overgang til en ny klimapolitikk. Derfor innebærer
klimakrisa en stor mulighet for fagbevegelsen og deres
støttespillere.

10. Massemobilisering av sosiale krefter er nødvendig.
Klimatoppmøtene har ikke løst noen ting, og kan
heller ikke gjøre det uten støtte fra grasrota. Selv
om bindende internasjonale avtaler også trengs, er det press
fra vanlige folk som vil avgjøre om vi lykkes.

11. Vi må alliere oss bredt for å nå disse
målene. Miljøbevegelsen har manglet klassebevissthet,
og fagbevegelsen miljøbevissthet. Nå må de to
bevegelsene se til å finne sammen, utveksle erfaringer
og bygge nye styresett.

– Konklusjonen er at vi kjemper for menneskehetens framtid
når vi skaper en rettferdig overgang til et
miljøvennlig samfunn, sa Asbjørn Wahl.

Les også om ITF-kongressen: Forbereder seg på maktkamp
(frifagbevegelse.no)

Det fullstendige dokumentet «Twelve theses on a socially just
climate change policy» kan leses og lastes ned
her
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.