Vurderer utbytteforbud i barnevernet

Vil du bli millionær?

– Vi er i gang med å utrede mulighetene for å
innføre begrensninger for uttak av utbytte for private
barnevernsaktører, forklarer statssekretær Henriette
Westhrin til Dagsavisen 6. august. Hun sammenligner situasjonen i
barnevernet med det private barnehagemarkedet, men påpeker at
det er for tidlig å si noe om hvordan en eventuell
regelendring for barnevernsaktører vil se ut. – Det
viktige i første runde er å se på hvordan det
vil se ut, om det kan være aktuelt med begrensninger av
utbytte eller et eventuelt forbud mot uttak av utbytte, sier
Westhrin.

Fagbladet Fontene skriver 6. august at «Hele 55 prosent av
institusjonsplassene i barnevernet drives i dag av private
aktører. To tredjedeler av disse er AS, en selskapsform som
gir eierne mulighet til å ta ut årlig utbytte.» I samme
artikkel finnes også en oversikt over utbytte i noen private
barnevernsselskaper.

Medieoppslag:
Vil strupe barnevernesaktørene
(Dagsavisen 06.08.2010)
Vurderer utbytteforbud i barnevernet (Fontene
06.08.2010)
Høvler utbytte i barnevern (ABC-nyheter
06.08.2010)

Saker fra For velferdsstaten om temaet:

Svenske Wallenberg skal tjene penger på norsk barnevern

(05.08.2010)

Profitt på barnevelferd
(02.06.2010)
Profittinstitusjoner
i kjernen av velferdsstaten
 (28.06.2010)

Se også For velferdsstatens ressursside
om konkurranseutsetting og kommersielle selskaper i
barnevernet
.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.