Kronikk: Økonomisk likhet og velferd

Av Lars Jørgen Vik, sosiolog, førstelektor ved
Høyskolen i Volda.
09.08.2010
Utdrag:(Resten av
kronikken «Likhet og velferd» kan leses
på BTs hjemmesider.)

«PÅ 90-TALLET kom den britiske forskeren Richard
Wilkinson på sporet av noen viktige sammenhenger i forholdet
mellom økonomisk ulikhet i samfunnet og helsetilstanden til
befolkningen. Senere, i boken «The Spirit Level», som
er skrevet sammen med Kate Pickett, er dette perspektivet utvidet
til å omfatte en lang rekke andre indikatorer på
samfunnskvaliteten.

MED GRUNNLAG I et omfattende internasjonalt
statistisk materiale påviser forfatterne blant annet at de
landene der det er størst likhet mellom innbyggerne er de
landene som har færrest helsemessige og sosiale problemer.
Stor likhet fører også til lav barnedødelighet,
bedre skolekarakterer (ikke bare blant barn fra fattige familier,
men også fra mer velstående), høyere status for
kvinnene, færre psykiske problemer, mindre fedme, mindre bruk
av rusmidler og høyere gjennomsnittlig levealder.»

Richard Wilkinson er hoveddtaler på Velferdskonferansen. Les
presentasjon av han
her
.

            
Velferdskonferansen 2010 arrangeres 13.-14. september i Oslo.
                                               
     

                                            
  Til
konferansesidene

           

Program
   Innledere   Informasjon  

Politisk grunnlag
   Påmelding

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.