Transportarbeiderne tar lederskap i klimakampen

av | aug 12, 2010 | Klimakrise

Velferdsprofitører tar ikke utbytte

Saken er en noe redigert utgave hentet fra Fagforbundet hjemmesider (11.08.2010)

Etter at ITF hadde tjuvstartet sin 42. kongress med
en egen klimakonferanse, var det tydelig at representantene for
transportarbeidere fra hele verden var klare for å sette
dagsorden innen et brennbart tema.

Asbjørn Wahl har ledet ITFs komité for
klimaspørsmål, og fikk overveldende støtte da
han la fram sine
tolv teser for en sosialt rettferdig klimaendringspolitikk
. Det
er disse tesene som ligger til grunn for ITFs nye linje, som ble
vedtatt i form av uttalelsen
Responding to Climate Change
. – ITF har vedtatt en
banebrytende, modig og ambisiøs klimaendringspolitikk, sa
Asbjørn Wahl til kongressen.

En ny økonomi
ITFs svar på
klimaendringene slår entydig fast at verden står ved en
skillevei og at fagbevegelsen må handle nå for at
utviklinga skal gå i riktig retning. Utslippsreduksjoner er
ikke de eneste forandringene verdens befolkning
må få til for å redde kloden. ITF
understreker at selve maktbalansen må endres.

– ITF ser den nødvendige overgangen til
lavutslippsøkonomi og et bærekraftig transportsystem
som en anledning til å skape et bedre samfunn, heter det i
uttalelsen. ITF ønsker et samfunn med likhet mellom land og
folk, utrydding av fattigdom, økt demokrati, bedre
arbeidsforhold og mindre stress og press. For å få til
en rettferdig overgang til en klimavennlig økonomi, kan
ikke markeds- og kapitalkreftene beholde kontrollen over
økonomien. Den skal ligge hos demokratiske beslutningstakere
og arbeidsfolk. Bare slik blir nye,
grønne arbeidsplassene skapt  –
arbeidsplasser som skal kjennetegnes av høy
kvalitet og arbeidsstandard, lav miljøpåvirkning og
høy organisasjonsgrad.

Radikal omfordeling
– ITF kommer aldri til
å godta at overgangen til et lavutslippssamfunn skjer gjennom
økt arbeidsløshet eller at lønna og
arbeidsforholdene til transportarbeidere undergraves, heter det i
uttalelsen. Derfor må det ligge nye arbeidsplasser
med anstendige arbeidsforhold og en radikal omfordeling av og
velferdsordninger som ivaretar folks levekår, sosiale og
menneskerettigheter i en slik rettferdig overgang som ITF nå
krever.

Stiller krav til den rike verden
ITF krever
at de utviklede landene tar sitt historiske ansvar for klimakrisa
og støtter utviklingslandenes overgang til en
bærekraftig økonomisk utvikling. Det stilles konkrete
krav om overgangsfond, gratis overføring av teknologi og at
utviklingslandene får nasjonal kontroll med naturressursene
sine. 

Tilhørende saker fra For velferdsstaten:

Utfordrer transportarbeiderne til å gå foran i
klimakampen
(05.08.2010)

Twelve theses on a socially just climate change policy

(04.08.2010)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.