Åpner for private når eldreomsorgen bygges ut

Åpner for private når eldreomsorgen bygges ut

Statsminister Jens Stoltenberg sa under det fagligpolitiske møtet på Sørmarka 23. august at regjeringen ønsker å satse på et eldreløft på samme måte som det gjennnomførte barnehageløftet. Stolenberg åpnet for at private skal inviteres med i satsningen.

Saken er hentet fra aktuell.no – Åpner for private når eldre omsorgen
bygges ut
 (24.08.2010)

Finn relaterte saker fra For velferdsstaten på våre
temasider om
privatisering
.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.