Nyhetsbrev 8/10

av | sep 14, 2010 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens åttende nyhetsbrev i 2010 ble sendt ut 30. september. Nyhetsbrevet har denne gangen saker om LO i Oslos engasjement i kommunevalgkampen 2011, debatten rundt økonomisk ulikhet, bybudsjettene i Oslo og Bergen, samt oppsummering av Velferdskonferansen og introduksjon til vårt nye studieheftet.

Innhold:

1. Velferdskonferansen 2010 – ”med trøkk i”
2. Private sugerør i fellesskapets kasser
3. LO i Oslo setter dagsorden før kommunevalget i 2011
4. Likhetsdilemma? Debatten rundt økonomisk ulikhet
5. Budsjett for velferdskutt og privatisering i Bergen og Oslo
6. Konferanser

1. VELFERDSKONFERANSEN 2010 – ”MED TRØKK I”

”Takk for en strålende konferanse!” ”Engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere over hele linja og topp kulturinnslag!” ”Man gjenvinner entusiasme og pågangsmot på en konferanse som denne.” ”Dette var det trøkk i.” Dette er noen av de svært mange positive tilbakemeldingene vi har fått etter Velferdskonferansen 2010, som vi avholdt 13.-14. september i Oslo Kongressenter (Folkets Hus). I tillegg til våre hjemlige krefter bidro åpenbart Richard Wilkinson til å løfte hele konferansen med sitt sterke budskap under åpningsmøtet – om hvor viktig økonomisk utjevning er for et samfunn. Flere av de utenlandske gjestene bidro til å inspirere deltakerne, og viste at mye av det vi sliter med her hjemme, er felles problemer i store deler av verden. Michael Apple fra USA og David Price fra Storbritannia viste at det fortsatt finnes sterke stemmer innen akademia som ikke har bøyd av for det markedsliberale konformitetspresset. Den svenske sosialdemokraten David Suhonen ga oss et skremmende innblikk i hvordan den svenske regjeringen (som nå er gjenvalgt) systematisk underminerer velferdsstaten.

Mange av seminarene var framtids- og løsningsrettet, der det ble skissert alternativer til den politikken som føres. Dette vil bli fulgt opp i det videre arbeidet innen For velferdsstaten. De tre parlamentariske lederne til de rødgrønne regjeringspartiene ble utfordret. De var enige om at valget i 2011 må bli et velferdsvalg, og at privatisering av sentrale velferdstjenester må avvises. Alle svarene ble imidlertid ikke like tindrende klare, noe professor Kjell Lars Berge avslørte gjennom sin både treffende og innsiktsfulle retorikk-analyse.

”Nå skal vi dra hjem og lage noe tilsvarende i Danmark”, sa et par av de svært inspirerte 20-30 danske deltakerne, som hadde funnet veien til vår konferanse. ”Dette burde flere, ikke minst politikerne våre, også ha fått med seg”, var det mange av deltakerne som antydet. Den påpekningen støtter vi. Selv om til sammen 350 tok del i konferansen, hadde vi håpet på et hundretall til. Og det ser ut til å være vanskeligst å vekke interessen for konferansen blant våre politiske representanter.

En varm takk til alle som deltok, og til alle våre støttespillere. En rekke av innledningene på konferansen kan dere nå finne på våre hjemmesider, og flere vil bli lagt ut etter hver som vi får dem inn. Nå gjelder det, som forbundsleder Jan Davidsen understreket ved avslutningen av konferansen, å sørge for å få kjempet gjennom mest mulig av de gode forslagene og alternativene som er utviklet, og som virkelig kan bringe velferdsstaten videre.

2. PRIVATE SUGERØR I FELLESSKAPETS KASSER

For velferdsstaten har nå lansert vårt nye studiehefte, ”Private sugerør i fellesskapets kasser”. Heftet handler om kommersielle aktører og privat profitt i velferdsstatens kjernetjenester og gir et grundig innblikk i velferdsstatens nye virkelighet. Med gode eksempler og grundig dokumentasjon viser vi hvordan privatisering og konkurranseutsetting endrer og åpner velferdssektorer for internasjonale omsorgskonsern med klare profittmål. Disse selskapene vinner stadig flere anbud gjennom å konkurrere på dårlige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte, og ved kreativt å utnytte alle smutthull i lovverket for å sno seg unna innsyn og maksimere profittuttak. Eksemplene er i hovedsak hentet fra barnehager, sykehjem og barnevern.

Heftet har fått svært god mottakelse. LO-sekretær Kristian Tangen skrev følgende på sin blogg 26. september: ”I det nye heftet Private sugerør i fellesskapets kasser, blir det beskrevet på en god måte om hva som skjer og hvem de kommersielle aktørene er. Dette heftet bør være obligatorisk lesing for alle tillitsvalgte i fag- og arbeiderbevegelsen. Tross alt er dette ingen naturlov, utviklingen kan stoppes effektivt med politiske vedtak.”

Heftet kan bestilles gratis eller lastes på våre nettsider. Der finner du også kronikkene ”Velferdsmillioner til skatteparadis” (Dagbladet 10.09.2010) og ”Private sugerør i fellesskapets kasser” (Klassekampen 13.09.2010) som omhandler dette temaet.

3. LO I OSLO SETTER DAGSORDEN FØR KOMMUNEVALGET I 2011

LO i Oslo er for lengst i gang med kommunevalgkampen. Under overskriften ”Oslo – byen med det store hjertet eller den kalde skulder?” har styret i LO i Oslo etter et lengre arbeid utarbeidet 59 spørsmål som utfordrer Oslo-politikerne. Ved å lansere sine viktigste politiske saker nå, håper LO i Oslo å kunne påvirke programprosessene som allerede er i gang i de politiske partiene. Spørsmålene skal nå diskuteres i medlemsorganisasjonene. Neste steg i prosessen tas 28. mars 2011, da LO i Oslo har årsmøte, og den endelige utformingen av spørsmålene skal vedtas. Deretter går utfordringen til partiene, som vil bli bedt om å klargjøre sine standpunkter til de sakene LO i Oslo vil prioritere.

LO i Oslos foreløpige spørsmål til partiene finner du her.

4. LIKHETSDILEMMA? DEBATTEN RUNDT ØKONOMISK ULIKHET

Høyresida viser sitt sanne ansikt i møte med det overveldende statistiske materialet i boka” The Spirit Level – Why More Equal Societies Almost Always do Better” av Richard Wilkinson og Kate Pickett. De to forskerne viser at land med størst økonomisk likhet mellom innbyggerne, har færrest helsemessige og sosiale problemer, lavere barnedødelighet, bedre skolekarakterer, høyere status for kvinnene, færre psykiske problemer, mindre fedme, mindre bruk av rusmidler og høyere gjennomsnittlig levealder.

– De som har definisjonsmakt over problemene har også definisjonsmakt over løsningen, sa Civita-lederen Kristin Clemet selvsikkert etter valget i Sverige. Når det gjelder debatten om økonomisk utjevning, klasseforskjeller og ulikhet, tvinges høyresida på defensiven. Tenketanken Civita kaller det ”Likehetsdilemmaet” og har gått til sterke angrep på boka ”The Spirit Level”. For velferdsstatens Asbjørn Wahl utfordret den rødgrønne regjeringa i forkant av Wilkinsons besøk på Velferdskonferansen 2010: Det sterke budskapet til Wilkinson og Pickett kan gi de rødgrønne den spruten de mener å mangle. Debatten om ulikhet er politisk og handler om verdier.

Les om debatten rundt boka på våre hjemmesider ”The Spirit Level og betydningen av økonomisk ulikhet”

5. BUDSJETT FOR VELFERDSKUTT OG PRIVATISERING I BERGEN OG OSLO

Høyre/Frp byrådene i Bergen og Oslo har lansert sine budsjetter for 2011. I begge byer varsles drastiske kutt i velferdstjenester og omfattende privatisering.

I Bergen foreslås høyere egenbetaling på SFO og hjemmehjelp. For hjemmehjelpens del vil dette blant annet medføre at kommunal hjemmehjelp nå vil bli dyrere enn privat hjemmehjelp. Dette passer fint inn i byrådets storstilte plan om mer privat omsorg, og bøter kanskje på byrådets problem med at få til nå har valgt privat hjemmehjelp. I tillegg til direkte å kutte i velferdsgoder, planlegger byrådet å konkurranseutsette to sykehjem.

I Oslo skal de kutte over en halv milliard kroner og kuttene rammer alt fra barnevern og rusomsorg, til skole og eldre. Blant privatiseringsplanene finner vi blant annet salg av Unibuss (tidligere Sporveisbussene) og Oslo Kino, i tillegg til konkurranseutsetting av to nye sykehjem og flere prosjekter med offentlig-privat samarbeid (OPS).

For mediestoff og kilder om disse sakene, gå inn på ”Budsjetter for velferdskutt og privatisering i Oslo og Bergen” på våre hjemmesider som vil oppdateres etter hvert.

6. HØSTENS KONFERANSETILBUD

Forsvar dagens uføretrygd 11. oktober, Oslo
Kommunalkonferansen 12.-13. oktober, Gardermoen
Rogalandskonferansen 15.-17. oktober, Sandnes
Norges sosiale forum 18.-21. november, Oslo

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.