Innledninger fra Velferdskonferansen 2010

Oppdatert 16.09.2010. Vi venter på flere av
innledningene. Siden vil bli oppdatert etterhvert.

Mandag 13. september

10.00 – 10.30:
Åpning
Kulturinnslag ved Kari
Svendsen
Åpningsinnlegg av Gerd Kristiansen,
nestleder i LO

10.30 – 12.30: Utfordringer for vår
velferdspolitikk
Hvilke utfordringer truer en sterk
og solidarisk velferdspolitikk? Hva er de viktigste temaene
fremover, og hvordan etablerer vi sterke allianser? Økende
sosial og økonomisk ulikhet, nyliberale utdanningssystemer
og Sveriges erfaringer med høyrestyre står sentralt i
dette åpningsmøtet.
– Richard Wilkinson, professor i sosialepidemologi og forsker ved
The Equality Trust «Why
Equality is Better for Everyone»
– Mimi Bjerkestrand,
leder i Utdanningsforbundet
«Utfordringer for vår velferdspolitikk
«
– Michael Apple, professor i utdanningsteori ved University of
Wisconsin-Madison
– Daniel Suhonen, svensk sosialdemokrat, sjefsredaktør,
debattant og forfatter
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten 

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 15.30: Parallellseminarer

A1: Lønnsomhet og mistillit: Det offentlige i
ny drakt
En del av markedsrettingen av det
offentlige er å lage styrings- og målingssystemer som
får det til å likne på privat sektor. Da blir det
enklere å konkurranseutsette. Men detaljmålinger av
mangfoldige arbeidsoperasjoner undergraver selve ideen med
tjenestene. Hvordan kjenne vi igjen markedsrettingen og hva er
alternativene?
– Fanny Voldnes, registrert revisor, cand.philol og leder av
samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet
– Roar Eilertsen, forsker ved DeFacto 
– Evy Ann Eriksen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
Møteleder: Tine Olsen, NTL NAV Nordland
 
A2: Kontroll med finansmarkedene: En forutseting for
framtidas velferd
Finanskrisen er et resultat av
systematisk nedbygging av alle barrierer mot finanskapitalens frie
flyt. Krisen har skapt politisk grunnlag for nye reguleringer, men
det skjer ikke uten kamp. Vi ser på løsninger og
tiltak for en ny økonomisk kurs.
– Guttorm Schjelderup, professor ved Norges Handelshøyskole
«Hvem
trenger skatteparadisene?»
– Maria Walberg,
samfunnsøkonom og rådgiver i LO
«Kontroll med finansmarkedene»
– Bent Sofus Tranøy,
statsviter og forsker ved Høgskolen i Hedmark «Finansiell
idealisme»

– Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver i For
velferdsstaten

A3: Framtidas klima: En kamp om
samfunnsmakt
Fortsetter vi med fossilt brennstoff som i
dag, risikerer vi klimaendringer av katastrofale dimensjoner.
Måten vi arbeider og lever på må dermed endres
radikalt. Klimakampen dreier seg om hvilket samfunn vi skal ha. Vi
må styre utviklinga, og skaffe oss demokratisk kontroll over
økonomien. Er vi forberedt på det?
– Ronnie Hall, internasjonal miljøaktivist, forsker og
forfatter
– Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund
«Framtida klima»

– Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten «Tolv
teser for en sosial rettferdig
klimapolitikk»
Møteleder: Reidunn Wahl,
forbundssekretær i El&IT-forbundet

A4: Pirat sektor: Kommersielle aktører i
velferden
Kommersielle aktører og internasjonale
storselskaper opererer nå innen eldreomsorg, barnevern og
barnehager. Deres konkurransefortrinn er manglende tariffavtaler,
drastiske pensjonskutt, dårlig lønn, lav bemanning og
uklare arbeidsforhold. Er offentlig sektor blitt pirat
sektor?
– Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund
– Sturla Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon
«Ideelle
er ikke pirater: Ideell sektor i dagens og framtidas
velferdssamfunn»
– Linn Herning, rådgiver i For
velferdsstaten
«Pirat sektor? – hvordan de kommersielle velferdskonsernene utarmer
velferdsstaten»

15.30 – 16.00: Kaffe / kake

16.00– 18.00: Parallellseminarer

B1: Konsultokratiet: Når dårlige
råd blir dyre
Nesten umerkelig omformes det
offentlige etter modeller fra det private næringsliv. Ideer,
”forskning” og folk fra private konsulentfirmaer
florerer i stat og kommune. Hvem er konsulentene, hvor kommer
ideene fra og hvordan påvirker konsultokratiets inntreden
demokratiske prosesser?
– Mia Vabø, forsker ved NOVA
«Rådløs kunnskap – og kunnskapsløse
råd»
– Yngve Nilsen, historiker og forsker ved
Handelshøyskolen BI «En
felles plattform? Konsultokrati i norsk klimapolitikks
første fase»
– Bent Sofus Tranøy, statsviter
og forsker ved Høgskolen i Hedmark
«Makt, interesser og legitimitet i prosessen fram mot nye
regnskapsstandarder»
Møteleder: Helene Bank,
spesialrådgiver i For velferdsstaten

B2: Tidstyvene: Byråkratisering og mistillit i
utdanningssektoren
Gjennom en internasjonal offensiv har
utdanningssystemene gradvis blitt mere ensartet, uten særlig
politisk debatt. Styring og finansiering preges stadig mer av New
Public Management med målstyring, mistillit,
byråkratisering og et altoppslukende fokus på
testresultater. Hvor går veien frem for
utdanningssektoren?
– Michael Apple, professor i utdanningsteori ved University of
Wisconsin-Madison
– Anita Solhaug, 1. nestleder i Norsk Tjenestemannslag 
– Gunn Imsen, professor ved Pedagogisk Institutt, NTNU
«Nye styringssystemer i skolesektoren – Hva er
konsekvensene?»
– Hanne Sand, rektor ved Kjenn
Ungdomsskole
Møteleder: Ada Jynge, Utdanningsforbundet Oslo

B3: Arbeidsliv i oppløsning: Midlertidig, utleid og
underbetalt
Store endringer er på gang i
arbeidslivet. I USA og Europa vokser antallet arbeidende fattige.
Stadig flere arbeider på midlertidige kontrakter eller er
utleid av private formidlere. Omfattende sosial dumping undergraver
lov- og avtaleverk. Hva kan vi vente oss her i landet, og hva er
fagbevegelsens strategi og mottiltak?
– Erna Hagensen, leder i Arbeidsmandsforbundet
– Dag Seierstad, rådgiver i SVs stortingsgruppe
– Stein Stugu, forsker ved DeFacto
Møteleder: Jonas Bals, ombudsmann for baltiske
bygningsarbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening

B4: Fattigdom i overflodssamfunnet
Hvorfor
øker fattigdommen i ”verdens rikeste land”?
Hvilke virkninger har det på samfunnet? Når fattigdom
og velstand øker samtidig, kan det ikke skyldes mangel
på ressurser. Hva er da årsaken? Hvorfor er politikerne
så evneløse i å få gjort noe med problemet
– og hva er det som egentlig må til for å komme
det til livs?
– Richard Wilkinson, professor i sosialepidemologi og forsker ved
The Equality Trust (se åpningsinnlegget)
– Karin Gustavsen, sosionom og sosiolog ved
Telemarksforskning
– Roger Bjørnstad, forskningsleder ved Statistisk
Sentralbyrå (SSB)
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten

18.00: Slutt for dagen

Tirsdag 14. september

09.00 – 10.45: Hva er rødgrønn
velferdspolitikk?

Konferansen diskuterer ”vår velferdspolitikk”,
men hva mener regjeringspartiene? Vi utfordrer de parlamentariske
lederne i de rødgrønne partiene til å komme med
sine planer, visjoner og forsvar for regjeringens politikk. De
må også svare på konkrete utfordringer innen
konferansens temaer og fra konferansens deltakere.
– Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet
– Trygve Magnus Slagsvold Vedum, parlamentarisk leder i
Senterpartiet
– Bård Vegard Solhjell, parlamentarisk leder i Sosialistisk
Venstreparti
Avsluttende retorikkanalyse ved Kjell Lars Berge, professor i
nordisk språk og litteratur, UiO
Møteleder: Magnus Marsdal, Manifest Analyse

10.45 – 11.00: Kaffe / frukt

11.00 – 13.00: Parallellseminarer

C1: Offentlig styring og kvalitet: Ta tjenestene
tilbake!
Etter årtier med mistillitsstyring,
privatisering og konkurranseutsetting vokser en motmakt i kommuner
og fagorganisasjoner. Fra å være spredte forsøk
med kvalitetsutvikling sammen med egne ansatte, er det nå
konkrete alternativer til det markedspress som fortsatt herjer
offentlige tjenester på alle nivå.
– Mette Nord, nestleder i Fagforbundet
– Bjørn Pettersen, prosjektleder for
Kvalitetskommuneprogrammet
– Helene Bank, spesialrådgiver i For
velferdsstaten «Ta
tjenestene tilbake»

Møteleder: Roar Eilertsen, forsker
ved DeFacto

C2: Naturressurser og infrastruktur: Felleseiendom til
salgs? 
Naturressurser og infrastruktur er
samfunnets felleseiendom, men selges, privatiseres, splittes opp og
markedsrettes i stor stil over hele verden. Hvor står kampen
om fellesverdiene? Hvordan gjenerobre demokratisk kontroll?
– Hans Olav Felix, leder i El&IT-forbundet
«Felleseiendom til salgs?»

– Helge Ryggvik, forfatter og historiker ved Senter for
teknologi, innovasjon og kultur, UiO 
– Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten «Naturressurser
og infrastruktur – Hva er det offentlige eierskapet verdt i
dag?»
Møteleder: Stein Guldbrandsen, seksjonsleder
ved Seksjon for samferdsel og teknisk i Fagforbundet

C3: Sykehus i krise: Hvordan gjenerobre
kontrollen?
Foretaksreformen ga oss en markedsrettet
organisering og finansieringsmodell innen sykehusene. Ikke
før det er innført i Norge, blir liknende reformer
forkastet i andre land. I Skottland har de tatt sykehusene tilbake
til offentlig kontroll. Vi ser på erfaringene fra Skottland,
og alternativer for den norske sykehussektoren. 
– David Price, forsker ved Centre for International Public
Health Policy «How
Scottland reversed some of commersial reforms to its health
service»

– Bjarne Jensen, professor ved institutt for
økonomi, Høyskolen i Hedmark «Sykehus
i krise – hvordan gjenerobre kontrollen
«
– Unni Hagen, rådgiver i Fagforbundet «Sykehus
i krise – hvordan gjenerobre kontrollen?»

Møteleder: Nina Hanssen, journalist i LO-Aktuelt

C4: Dårlig arbeidsmoral – eller krevende
arbeidsliv?
Debatten går ofte varm omkring
sykefravær, uføretrygding og utstøting fra
arbeidslivet her i landet. Mens noen mener det er arbeidsmoralen
som er problemet, viser andre til økende press og hardere
klima på mange arbeidsplasser. Vi går i dybden og ser
hva som skjer i det moderne arbeidslivet under
markedsliberalismen.
– Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO
– Linn Stalsberg, skribent og frilansjournalist 
– Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten «Dårlig
arbeidsmoral – eller krevende arbeidsliv?»

Møteleder: Ingrid Wergeland, Manifest senter for
samfunnsanalyse

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00: Vår
velferdspolitikk
Kulturinnslag ved Sosialistisk
kor

Hva er vår visjon for fremtidens velferdsstat, og hvor
går veien frem for vår velferdspolitikk? Hvilke temaer,
kamper og allianser er de viktigste i tiden fremover?
– David Price, forsker ved Centre for International Public
Health Policy
– Randi Reese, forbundsleder i FO
– Asbjørn Wahl, daglig leder i For
velferdsstaten «Vår
velferdspolitikk – vi skaper alternativene!»

Appellanter:
– Ommund Stokka, ungdomssekretær i Industri Energi
– Linn Hemmingsen, leder i Fagforbundet Ungdom
– Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge
Møteleder: Linn Herning, rådgiver i For
velferdsstaten

15.00 – 15.30: Vi skaper
alternativene!

Jan Davidsen, leder i
Fagforbundet


                                           
Tilbake til
konferansesidene

           

Program
   Innledere   Informasjon  

Politisk grunnlag
   Påmelding

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.