Baksiden av medaljen – Ammerudlunden sykehjem

Bak fASsaden

Eksempel hentet fra For velferdsstatens
skoleringshefte
Private sugerør i fellesskapets
kasser

Ammerudlunden sykehjem drives av Adecco Helse AS. Sykehjemmet har
flere ganger vunnet Oslo kommunes brukerundersøkelse for
sykehjem, og kom i 2009 på andreplass etter kommunale
Lindeberg omsorgssenter. Byråd for eldre og sosiale
tjenester, Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet, delte ut diplom
og NHO Service laget skrytesak på sine hjemmesider.

I Fagbladet 5/2010 forteller Per Egil Johansen,
nestleder i Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening i Oslo, om
baksiden av medaljen: De ansatte mottar ikke overtidsbetaling og
går ulovlige dobbeltvakter, pensjonsavtalene er elendige, det
gjennomføres ikke lokale lønnsforhandlinger med
fagforeningene og arbeidsplanen utarbeides ikke i samarbeid med
tillitsvalgte eller fagforeningen, slik arbeidsmiljøloven
klart sier. I tillegg har både Fagforbundet og Norsk
Sykepleierforbund store problemer med organisering ved sykehjemmet.
De ansatte har vært redde for kontakt med fagforeningene, som
heller ikke har fått det lovfestede innsynet i turnusen.
Dette er altså Oslos mønstersykehjem.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.