Rogalandskonferansen 2010

Rogalandskonferansen

Arrangør: LO Kommune Rogaland og LO i Stavanger &
Omegn
Tidspunkt: 15.-17. oktober, 2010
Sted: Quality Hotel Residence, Ole Bullsgt. 5, 4306 Sandnes
Last ned
invitasjon med utfyllende informasjon
 og
påmeldingsskjema
.

P R O G R A M

Fredag 15.10:

Kl. 17.00 Åpning og konstituering

Kl. 17.10 Kultur Rapp

Kl. 17.20 Den polistiske situasjonen
v/ Mette Nord – Nestleder i Fagforbundet
v/ Heikki Holmås – Finanspolitisk talsmann i SV

Kl. 18.50 Pause |

Kl. 19.00 Debatt

Kl. 20.00 Middag og kveldsarrangement – Allsang og dans v/
Bernt Harry m/venner


Lørdag 16.10:

Kl. 09.00 Er konkurranseutsetting og New Public Management en
nødvendig
forutsetning for gjennomføring av nye
samfunnsreformer?
v/Asbjørn Wahl – Daglig leder i For Velferdsstaten

Kl. 09.45 Samhandlingsreformen – innpakket nedbygging av
helsesektoren?
v/Innleder ikke avklart

Kl. 10.30 Pause

Kl. 10.45 LOs utfordringer med de nye samfunnsreformer
v/Tor Arne Solbakken, nestleder i LO

Kl. 11.30 Debatt på grunnlag av dagens program

Kl. 12.30 Lunsj

Kl. 13.30 Kulturinnslag

Kl. 14.00 Er miljøvennlig industripolitikk en reell
mulighet?
v/Alf Holmelid – Medlem av Stortingets
næringskomité,
Hans Christian Gabrielsen – 2. nestleder i Fellesforbundet
og
Øystein Hansen – distriktssekretær i LO i
Rogaland

Kl. 15.30 Pause

Kl. 15.50 v/representant fra Norges Naturvernforbund

Kl. 16.30 Paneldebatt

Kl. 18.00 Slutt for dagen

Kl. 19.30 Middag og kveldsarrangement m/allsang og dans v/Bernt
Harry m/venner


Søndag 17.10:

Kl. 09.00 Koret Canentes Susbarbadus

Kl. 09.15 Uføretrygd –
sykefraværprosjektet
* Fra uførepensjon til uførestønad
* Argumenter for dagens ordning
Sykefraværsprosjektet
* Sannheten om sykefravær og sysselsetting i norsk
arbeidsliv
v/Magnus Engen Marsdal – Utreder i Manifest Analyse

Kl. 10.00 Debatt – spørsmål

Kl. 10.45 Pause – utsjekking

Kl. 11.00 EUs vikardirektiv vil svekke rettighetene til
arbeidstakerne
v/Boye Ullmann – Faglig tillitsvalgt

Kl. 11.45 Kan Norge utenfor EU påvirke utviklingen
innenfor EU og resten av verden? Tid for å si opp
EØS-avtalen?
v/Heming Olaussen – Leder i Nei til EU

Kl. 12.30 Debatt – spørsmål

Kl. 13.15 Uttalelser v/redaksjonskomiteen

Kl. 13.45 Avslutning

Kl. 14.00 Lunsj

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.