Norge bør gå foran

av | okt 20, 2010 | Arbeidsliv

Artikkelen er hentet fra www.aktuell.no,
Norge bør gå foran
19.10.2010

Asbjørn Wahl som [i tillegg til å være daglig
leder i For velferdsstaten] også er nestleder i ITFs
veitransportseksjon, er bekymret over det han har sett på
sine mange reiser hos kollegaer i Europa. Han har sett at krisen er
inne i en ny fase der vi ser en dramatisk svekking av
velferdsstaten.

– Mange har en klar kurs rett inn i en ny depresjon. I
stedet for å regulere finansmarkedene, benytter nå
regjeringer sjansen til ytterligere privatisering og tariffavtaler
blir tilsidesatt. Fagbevegelsen klarer ikke å stå imot,
sier han.

Wahl mener de massive støttepakkene som ble bevilget for
å redde finansinstitusjonene og spekulantene fra den krisa de
selv hadde forårsaket, kreves nå dekket inn gjennom
nedskjæringer i offentlige budsjetter og kutt i både
lønninger og pensjonsordninger for de offentlig ansatte.

– Det er folket som får regninga, sier han.

Farlig situasjon

Wahl mener at norsk LO og den norske regjeringen også
burde gjøre mye mer for å vise solidaritet med folk
som nå rammet av tøffe kutt fra regjeringers
sparepakker.

I flere land velger de nå lønnskutt i det
offentlige og skjærer ned til beinet blant offentlige
ansatte. Europas sosiale modell er forlatt og 26 prosent av
arbeidsplassene i det nye Europa regnes som utrygge.

– Sosial dumping er i rask vekst i mange bransjer og vi
ser en gradvis svekking av lov og avtaleverk, forteller han.

Wahl sier at flere regjeringer nå fører en
depresjonspolitikk som kan få alvorlige følger for
vanlige folk.

– Det er en negativ spiral som kan forverre krisen og vi
vil få en ytterligere arbeidsledighet og ytterligere
nedskjæringer av offentlig sektor. Samtidig er
høyrepopulismen er på frammarsj. Det er en farlig
situasjon, advarer han.

Asbjørn Wahl skulle gjerne sett mer engasjement
både i fagbevegelsen og i den rødgrønne
regjeringen her hjemme.

– Vi burde gå foran med et godt eksempel og vise en
alternativ vei ut av finanskrisa. Og vi må ta virkeligheten i
Europa på alvor. Hvis noen tror vi er forskånet og ikke
blir rammet av krisa fordi vi har et trepartssystem, så tar
de feil. Jeg tror situasjonen også i Norge er skjørere
enn de tror. Er vi for eksempel beredt hvis vi får en
Høyre-Frp-regjering? spør han.

– Måtte Gud forby, legger han til.

– Blant annet burde Jens Stoltenberg innføre skatt
på finanstransaksjoner, men han burde også avskaffe
arbeidslina og si stopp til New Public Management.

Historisk sus

Men Asbjørn Wahl har også blitt positivt overrasket
over sine fagforeningsfeller i Europa.

Wahl var selv en av innlederne på konferansen
”Offentlige tjenester med høy kvalitet –
Aksjoner nå!” som samlet 400 fagforeningsfeller fra
både offentlig og privat sektor.

– En av hensiktene var å bygge brede allianser og
folkebevegelser mot angrepene som rettes mot det offentlige. Blant
annet gjorde den nye lederen av Greenpeace, Kumi Naidoo, et godt
inntrykk på Wahl som brobygger.

Se også For velferdsstatens sak om Quality Public
Services-konferansen «Historisk
konferanse om offentlige tjenester
» og aktuell.no sin temaside om
situasjonen i Europa
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.