Velferdsmassakre i Europa

Publisert i For velferdsstatens nyhetsbrev
9/2010

I mange land er det nå ikke bare angrep på konkrete
velferdstjenester, men en massakre av velferdsordninger som
foregår. Sist ut var den nye høyreregjeringa i
Storbritannia, som i forrige uke vedtok kutt som til sammen vil
fjerne en halv million stillinger fra det offentlige (med den
effekt at sannsynligvis like mange jobber vil forsvinne i privat
sektor), i tillegg til at barnetrygda ble omgjort fra universell
ordning til behovsprøvd og andre nedskjæringer.
”Den europeiske sosiale modell” som EU har snakket
så pent om, er åpenbart forlatt, og heller enn
regulering av finansmarkedene, benyttes krisa nå til
ytterligere privatisering. 14 prosent av arbeidstakerne i Europa er
nå såkalt ”arbeidende fattige”, og 25
prosent av arbeidsplassene regnes som utrygge. I hele seks EU-land
er tariffavtaler satt til side uten forhandlinger med
fagorganisasjonene, mens lønnskutt er gjennomført ved
regjeringsdekret eller politiske beslutninger. Det betyr en
dramatisk tilsidesettelse av fagbevegelsen.

Dette møtes nå med økende mobilisering i
mange land. Generalstreiker er gjennomført i Hellas, Spania,
Italia, Frankrike og Portugal. LOs nettmagasin aktuell.no har
etablert egne temasider om utviklingen i Europa.
Blant annet intervjues For velferdsstatens Asbjørn Wahl der
om situasjonen
i Europa
. Tidligere i høst skrev han en lengre kronikk i
Klassekampen
om denne utviklingen. Nylig arrangerte alle de
globale fagorganisasjonene
en stor konferanse i Genève
, der behovet for en felles
kamp for gode offentlige tjenester sto sentralt. Det gir håp
for økt mobilisering mot krise, markedsliberalisme,
massearbeidsløshet og fattigdom i tida som kommer.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.