Mener skoler «doper» seg før de nasjonale prøvene

Privatskole gir bedre standpunktkarakterer

Påstanden fra Rolf Solvoll er at skoler, særlig i
Oslo, driller elevene før testene og at de svakeste elevene
fritas fra de nasjonale prøvene.

– De hadde fritatt elevene fra alle praktiske/estetiske
fag og de hadde kun øvd på testene. Og vi har grunnlag
for å tro at mange elever blir fritatt, det vet vi skjer i
Oslo, sa Rolf Solvoll til NRK.

Byråd for kultur og utdanning i Oslo, Torger
Ødegård, avviser kritikken fra
Utdanningsforbundet:– På avstand så kan det nok
bygge seg opp endel rare ideer om hvordan det er i Oslo. Vi har en
høyere deltakelse enn det man har ellers i landet.

Professor Kari Smith, ved Universitetet i Bergen, sier det
finnes lite forskning i Norge på effektene av nasjonale
prøver, men i utlandet har forskning vist at mange skoler
driller elever før prøvene.

– Der hvor det er mye bruk av nasjonale prøver der
skjer dette. Den kunnskapen som elevene viser på disse
prøvene det er kunnskap som de er drillet i , de er trent i
å presentere dette og viser ikke nødvendigvis det
fulle og hele kunnskapsnivået som ligger under.

Les hele saken «Mener prøveresultatene dopes» på NRK.no
(04.11.2010)

Se også dokumentaren «Den nya skolan» om det svenske friskolesystemet, der
det blant annet fremkommer påstander om kunstig
oppblåste karakterer for privatskolene og andre
skadelige effekter av konkurransekulturen i det svenske
systemet.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.