Kommersielle aktører erobrer norsk barnevern

Kommersielle aktører erobrer norsk barnevern

Det er tall fra Organisasjonen for privat barnevernstiltak (OPB) som
viser at stat og kommune bruker rundt 2 milliarder
på kjøp av private barnevernstjenester. OPB
organiserer rundt halvparten av de private
barnevernsaktørene, både ideelle stiftelser og
kommersielle selskaper er medlemmer.

Vårt land skriver at 1.300 barn i Norge bor på
barnevernsinstitusjon, og at private aktører driver stadig
flere av disse plassene. Fra 2009 til 2010 gikk de privates andel
opp fra 48% til 52%. Denne statistikken skiller ikke mellom ideelle
og kommersielle aktører, men OPB bekrefter at det er en klar
tendens mot færre og større aktører. De
kommersielle aktørene spiser seg inn i markedet enten ved
å vinne anbud, eller ved å kjøpe opp
eksisterende virksomheter.

Avisa trekker frem tre store, kommersielle
barnevernsaktører: Aleris Ungplan AS, Aberia Oppvekst og
Utvikling og Tiltaksgruppen AS. De to første av disse
inngår i større omsorgskonsern, Aleris og Adolfsen
Group, som For velferdsstaten har omtalt i vårt hefte
«Private
sugerør i fellesskapets kasser
«. Vi har også
omtalt andre kommersielle aktører på vår
ressursside om kommersielle aktører i
barnevernet
.

Aleris Ungplan AS, som eies av den svenske
investorfamilien Wallenberg, er tilstede i alle landets regioner,
og solgte i 2009 barnevernstjenester for 290millioner kroner.

Aberia Oppvekst og Utvikling, som eies av de
norske brødrene Kristian og Roger Adolfsen gjennom
Adolfsen
Group
, ble etablert i 2010 og har kjøpt opp flere
barnevernsinstitusjoner i Norge og Sverige. I Norge har de
kjøpt Nordre Kråkerud Gård Kysthuset, som driver
13 barnevernsinstitusjoner i Østfold, Joli Ungdomshjem og
institusjonen Kragevigen. Adolfsen group eier også
Norlandia-konsernet, som blant annet driver kommersielle
sykehjem.

Fakta i denne saken er hentet fra saken «Kjøper barnevern
for 2 milliarder» (Vårt land, 02.11.2010), se også
oppfølgingssak på vårt land sine nettsider
«Skal bremse utbytte i barnevernet» (Vårt land,
03.11.2010)

For flere saker om kommersielle aktører i velferdsstaten, se
tidligere saker på våre temasider om
privatisering
,

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.