Demonstrasjon mot Oslo-budsjettet 23. november

av | nov 16, 2010 | Velferdsstaten

Dette er en viktig mobilisering. Det er på høy tid
å reise bred motstand den nedskjærings- og
privatiseringspolitikken som byrådet i Oslo står for.
For velferdsstaten støtter fullt og helt opp om dette
initiativet. Vi ser det også som avgjørende i den
lange valgkampen for å la det sittende byrådet få
avløsning ved kommunevalget neste høst. Oslo har
vært et utstillingsvindu for en markedsliberalistisk politikk
lenge nok. Ikke minst derfor er det avgjørende at så
mange som mulig viser sin motstand denne dagen.

Initiativtakere til demonstasjonen er Fagforbundet, Oslo,
Fellesforbundet avd. 001 Oslo/Akershus, Norsk Sykepleierforbund,
Oslo, Utdanningsforbundet, Oslo, Norges Handikapforbund, Oslo og LO
i Oslo. Organisasjoner kan tilslutte seg demonstrasjonen her.

Last ned løpeseddel
med informasjon

Les også saken
Budsjetter for velferdskutt og privatisering i Oslo og
Bergen
(For velferdsstaten 30.09.2010)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.