Forsvarsbygg tilbakeføres til offentlig styring!

Universitetet tar renholdet tilbake

Saken er hentet fra Norsk Tjenestemannslag (NTL) sine hjemmesider.

– En gledelig utvikling. Historien om Forsvarsbygg viser at forretningsmessige prinsipper gjør det vanskelig å drive forsvarlig forvaltning, sier landsstyremedlem og NTLs tillitsvalgte i forsvarsbygg, Ann Berit Sagedal.

Forsvarsbygg har siden 2002 vært drevet etter forretningsmessige prinsipper med eksternt styre, intern fakturering, integrert balanseregnskap og et bestiller/utfører-forhold til Forsvarsdepartementet. Forretningsfokuset har stilt lønnsomhet, måling, rapportering og fakturering i forgrunnen og verdiskapning i bakgrunnen.

NTL Forsvaret mener dette er uhensiktmessig i et forvaltningsorgan som Forsvarsbygg, fordi det «forretningsmessige byråkratiet» er svært ressurskrevende, og fordi modellen fører til en utarming av tjenestene i ytterste ledd, og dermed økt press på ansatte i arbeidsintensive funksjoner som drift/vedlikehold og renhold.

– Forsvarsbygg har i perioden fra 2003 til i dag redusert organisasjonen med 600 ansatte. Det er en tankevekker at det i samme periode er blitt 600 færre ansatte i funksjonene drift/vedlikehold og renhold.Avviklingen av styret er et skritt på veien til å tone ned det forretningsmessige i driften. Nå håper vi at regjeringen også vil avvikle bruken av regnskapsprinsippene fra privat sektor

Forsvarsdepartementet anså innføringen av styre og nye regnskapsprinsipper som første skritt på veien til en friere organisasjonsform for Forsvarsbygg. Nå viser det seg at virksomheten er så integrert i forsvaret at en fristilling ikke er hensiktsmessig. Forsvarsbygg har blant annet fått kritikk fra Riksrevisjonen fordi forvaltningsoppgavene er kommet i bakgrunnen.

– Statens forvaltningsrammer og strenge regelverk kommer lett i konflikt med den økonomiske logikken som New Public Management forutsetter. Historien om Forsvarsbygg viser at for sterkt fokus på forretningsmessige prinsipper gjør det vanskelig å drive forsvarlig forvaltning, sier Sagedal.

Les mer om New Public Management og offentlig styring på våre temasider om offentlig strying.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.