Nyhetsbrev EKSTRA – 5.1.2011

av | jan 14, 2011 | Nyhetsbrev

Dette ekstra nyhetsbrevet ble sendt ut 5. januar i forbindelse med NHOs årskonferanse 2011, og For velferdsstatens lansering av notatet «NHO på ville veier?». Nyhetsbrevet oppsummerer debatten rundt «velferdsfella» vs. «forskjellsfella».

Innhold:

  1. NHO på ville veier?
  2. Velferdsfelle – eller forskjellsfelle?
  3. Viktige debattinnlegg
  4. Mediedekning

1. NHO PÅ VILLE VEIER?

I dag avholder NHO sin årskonferanse. Fokuset er på velferdsstaten – eller ”velferdsfellen”, som de har valgt å kalle det. Der påstår de blant annet at vi må ha større forskjeller i det norske samfunnet for å få flere i arbeid. Det er fullstendig i strid med det vi vet. Arbeidsløsheten er størst i de landene hvor forskjellene er størst. Også på andre områder jukser de med tallene i sin iver etter å fremme sine noe snevre økonomiske interesser. For velferdsstaten har fått DeFacto til å se nærmere på NHOs argumenter og dokumentasjon. Der kommer det fram at mye av NHOs tallbruk ganske enkelt er useriøs. Dere finner notatet her.

2. VELFERDSFELLE – ELLER FORSKJELLSFELLE?

For velferdsstatens daglige leder, Asbjørn Wahl, advarer mot å gå i NHOs velferdsfelle i en kronikk i Dagbladet (5.1.2011). Der kritiseres to av de mytene NHO bygger på i sine angrep på våre velferdsordninger:
• Den første myten er at folk «velger» trygd framfor arbeid. NHO spiller med andre ord på den velkjente myten om at det er enkeltpersoners arbeidsmoral, og ikke arbeidslivet, det er noe galt med.
• Den andre myten er at det er for stor likhet i det norske samfunnet, og at større forskjeller vil fremme yrkesdeltakelsen.

Wahl viser at begge mytene er i strid med dokumentert kunnskap om disse områdene. I tillegg utfordrer han NHO, dersom de virkelig vil være med på å få flere i arbeid. Da kan de satse ressurser på følgende tre oppgaver:

1. 20.000 funksjonshemmede roper etter å komme ut i arbeidslivet, men får ikke jobb. De representerer en bred, allsidig og til dels høy kompetanse, men fordommer og manglende vilje til å legge til rette forholdene på arbeidsplassen utgjør viktige barrierer. Skaff dem jobb!

2. Titusener av særlig kvinner arbeider ufrivillig deltid. De vil enten ha full jobb eller i alle fall en utvidelse av jobben slik at de lettere kan forsørge seg selv og tjene opp rettigheter i velferdsstaten. Gjør noe med det!

3. Svært mange føler seg presset ut av arbeidslivet før de egentlig ønsker det på grunn av økt arbeidsintensitet, økende avmakt, liten innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon, stress og utrygghet på grunn av jevnlige runder med anbud og konkurranseutsetting. Demp presset i arbeidslivet!

3. VIKTIGE DEBATTINNLEGG
Mange har reagert på NHOs virkelighetsbeskrivelse i forbindelse med deres årskonferanse. Både Magnus Marsdal og Ali Esbati i Manifest Analyse har kronikker på trykk i dag – i henholdsvis VG og Klassekampen. Thomas Tallaksen i tenketanken ResPublica er også ute og kommenterer årskonferansen – her. Kato Nykvist har en kritisk kommentar i Nationen.
4. MEDIEDEKNING
Både Statsminister, LO-leder og mange andre har kritiske kommentarer til NHOs budskap i dagens medier. ”Stoltenberg avviser påstandene fra NHO”, heter det blant annet i en artikkel i Aftenposten. Roar Flåthen karakteriserer det som skremselspropaganda fra NHO. Radaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse fastslår at mens NHO møter motstand mot sin velferdsfelletenkning, havner Frp i grøfta med sin innvandringsvinkel. Stein Aabø kommenterer i Dagbladet. For velferdsstatens Asbjørn Wahl anklager NHO for velferds-tull på ABC Nyheter.

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Postboks 7003, St. Olavsplass

0130 Oslo

Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.