Regjeringa inviterer private med i sykehjems-satsningen

Regjeringa inviterer private med i sykehjems-satsningen

Saken er hentet fra For velferdsstatens
nyhetsbrev 1/11

”Regjeringen øker investeringstilskuddet til
heldøgns omsorgsplasser med til sammen 2,5 milliarder kroner
de neste fem åra, og åpner for at private
aktører kan bygge sykehjem”, het det i en melding fra
NTB denne uka. At det satses mer på bygging av sykehjem er
både viktig og riktig. At private profittinteresser skal
få en sentral posisjon i denne satsingen strider imidlertid
mot regjeringas egen plattform. ”Vi vil gå imot
konkurranseutsetting og privatisering innenfor viktige
velferdsområder som utdanning, helse og omsorg», het det i
Soria Moria 1. «Regjeringen vil ikke privatisere eller
kommersialisere grunnleggende velferdstjenester», heter det i Soria
Moria 2. Det er først og fremst NHO og de store, private
omsorgskonsernene som har vokst fram de siste årene, som
nå jubler over regjeringas storstilte åpning for
private.

Det eksisterer en myte om at det ikke spiller noen rolle om det er
offentlige eller private som utfører disse oppgavene
så lenge det er det offentlige som finansierer og styrer. Det
fikk vi effektivt motbevist i fjor, da regjeringa prøvde
å sette grenser for profittuttak i de private barnehagene. De
private kapitalinteressene var der blitt så sterke at de
skremte regjeringa til å trekke forslaget. Skal vi nå
få samme avhengigheten av private profittinteresser
også innen eldreomsorgen?

Som vi har vist i vårt hefte ”Private
sugerør i fellesskapets kasser”
har det skjedd en
omstrukturering blant de private aktørene både innen
barnehager, barnevern og eldreomsorg de siste årene. Nå
er det i økende grad multinasjonale konserner, i stor grad
eid av finansielle investorer etablert i skatteparadis, som styrker
sin posisjon. I tillegg har vi sett hvordan de kommersielle
aktørene driver omfattende strategisk selskapsstrukturering
for lettere å kunne berike seg på de offentlige
støtteordningene (oppdeling i holdingselskap,
eiendomsselskap, driftsselskap, selskaper for utleie av personale,
inkassoselskap osv.). Nå skal det altså bli mer av
dette også innen eldreomsorgen.

Relaterte lenker:
Regjeringens pressemelding
For
velferdsstatens temasider om privatisering

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.