Slik skolerer NHO Service høyresida om konkurranseutsetting

av | feb 2, 2011 | Privatisering

Debatt om konkurranseutsetting

Saken er hentet fra For
velferdsstatens
nyhetsbrev 1/11

Det har vært en del
oppmerksomhet rundt at NHO Service skolerer Høyres
ordførerkandidater i konkurranseutsetting på
Høyres lokalpolitiske fagkonferanse
. I fjor høst
deltok NHO Service med liknende innlegg
på Frps kommunalpolitiske konferanse
. At NHO Service, som
er interesseorganisasjon for de bedriftene som gjerne vil ha
sugerør i de offentlige kassene, allierer seg med politiske
meningsfeller, bør ikke overraske noen. Det som derimot er
verdt å se nærmere på, er hvilke budskap og
virkemidler NHO Service forer høyresidas valgkamptropper
med.

NHO Service sitt hovedverktøy er ”Ressurs- og
effektivitetsnotater” som påstår å beregne
kommunale innsparingspotensial ved konkurranseutsetting. Disse
notatene brukes flittig på tross av den
slående kritikken
mot seriøsiteten og fagligheten
i disse. Kritikken har blant annet førte til at
administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund,
måtte gå ut og si at notatene ”aldri hevdet
å utgjøre en fullstendig analyse av hver enkelt
kommunes ressursbruk på helse- og omsorgstjenester”.
Likevel snakket Furulund til Høyres kommunepolitikere under
tittelen ”Hvordan bruke dette (ressurs- og
effektivitetsanalyser) til å lage alternative
kommunebudsjetter?” 

I presentasjonen for Frps kommunetropper beskrev Dag Ekelberg det
NHO Service anser som ”myter og ideologi”, nemlig: 1)
”De ansatte taper på konkurranse”, 2) ”Det
er lite å spare”, 3) ”Galt at private tar ut
gevinst” (skatteparadiser), 4 )”Kvaliteten ofres til
skade for brukerne” og 5) ”Lommebokvelferd og
privatisering truer velferden”(”amerikanske
tilstander”). Dette er ikke myter, men virkelighetens
konsekvenser og konkrete erfaringer med konkurranseutsetting og
privatisering. Argumentasjon og dokumentasjon av denne
virkeligheten finnes i Fagforbundet sitt ”Tenk
på et tall!”
-arbeid, som er en grundig gjennomgang
av NHO Service sine propagandanotater, og For velferdsstatens hefte
”Private
sugerør i fellesskapets kasser”
med
tilhørende ressurssider på våre
hjemmesider.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.