Nyhetsbrev 2/2011

av | feb 14, 2011 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens andre nyhetsbrev i 2011 ble sendt ut 28. februar. Nyhetsbrev 2/2011 innholder saker om Velferdskonferansen 2011 – Ta tjenestene tilbake, Adecco-skandalen, konkrete hjelpemidler til å ta tjenestene tilbake lokalt og Nei til EUs konferanse «Kampen om kommunene».

Nyhetsbrev 2/11
(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)

Innhold:

  1. Ta tjenestene tilbake: Velferdskonferansen 2011
  2. Ta tjenestene tilbake: Adecco-skandalen
  3. Ta tjenestene tilbake: Konkrete hjelpemidler
  4. Nei til EU-konferanse: ”Kampen om kommunene”

 

1. TA TJENESTENE TILBAKE: VELFERDSKONFERANSEN 2011

Hvordan beholder vi, eller gjenerobrer vi, demokratisk kontroll over våre velferdstjenester? Det er hovedtemaet for Velferdskonferansen 2011, ”Ta tjenestene tilbake!”, som arrangeres den 23, mai i Oslo Kongressenter / Folkets Hus. Faglig tillitsvalgte, lokale aktivister og lokale og sentrale politikere som ønsker å skaffe seg en mer fyldig verktøykasse mot privatisering og markedsretting, for en offensiv utvikling av de tjenestene i offentlig regi, er de viktigste målgruppene for konferansen.

Adecco-skandalen (se nedenfor) har nok en gang vist hvordan det kan gå når profittmotivet slippes til i våre velferdstjenester. De nye barnehage-millionærenes massive kampanje for å hindre regjeringa fra å innføre utbyttebegrensning i de private barnehagene i fjor høst, viste hvordan maktforholdene endres når privat kapital får en sterk posisjon innen velferden. Den utstrakte frustrasjonen blant svært mange offentlig ansatte med New Public Management-inspirerte reformer, avdekker hva som skjer når det offentlige prøver å etterligne det private næringsliv i måten å organisere og drive sine virksomheter på. Resultatet blir ovenfrastyring og utvikling av et byråkratisk rapporterings- og mistillitsregime.

Målet med Velferdskonferansen 2011 er å vise konkret hvordan vi kan unngå denne utviklingen, hvordan vi kan ”Ta tjenestene tilbake!”. Vi ser på hvordan vi rent juridisk kan slippe unna EUs press for markedsretting og konkurranseutsetting. Vi gjennomgår erfaringer for hvordan vi kan bygge barrierer mot privatisering og utvikle tjenestene med egne ansatte. Vi vil vise hvilke alternativer som eksisterer til New Public Management, alternativer som setter kvalitetsutvikling basert på de ansattes kompetanse og kreativitet i sentrum.

Programmet for Velferdskonferansen 2011 er nå klart. Det er åpnet for påmelding via konferansesidene. Der finner du også praktisk informasjon, konferansens politiske programnotat og andre saker knyttet til konferansen.

2. TA TJENESTENE TILBAKE: ADECCO-SKANDALEN

Adecco er igjen i hardt vær. Denne gangen gjelder det både selskapets sykehjemsdrift og deres vikarbyråvirksomhet. Konkurranseutsatte Ammerudlunden sykehjem i Oslo var 17. februar hovedoppslag i Dagsrevyen. Reportasjen ”Sykehjems-suksess driver ulovlig» avslørte at de ansatte har jobbet opp mot 84 timers uke og at de må sove i kjelleren for å rekke vaktene. Deretter har det fulgt nesten daglige avsløringer i media om at Adecco har svin på skogen på alle sine sykehjem. Det gjelder også i deres vikarbyråvirksomhet, der det er avdekket at de leier ut vikarer til offentlige virksomheter for lønninger langt under tariff. To kommuner har til nå sagt opp kontraktene med selskapet, og flere offentlige virksomheter vurderer sine kontrakter. Arbeidstilsynet har politianmeldt selskapet.

Adecco Helse AS er et datterselskap av Adecco Norge AS, som gjennom holdingselskapet Olsten Norway AS er heleid av den internasjonale giganten Adecco SA, som tilbyr 700.000 vikarer i 70 land (hvorav 10.000 i Norge)og er registrert i lavskattelandet Sveits (kilde: Dagsavisen 28.2.2011). Adecco Helse AS (se regnskap) har de siste fire årene sendt et konsernbidrag til Adecco AS (se regnskap) på ca. 65 millioner kroner. Adecco AS har i samme periode levert konsernbidrag på ca. 125 millioner kroner. Konsernbidrag er penger som overføres til morselskapet (eierselskapet), altså til Sveits. At det norske oljefondet eier 1,28 prosent av dette snuskets selskapet, gjør ikke saken det spor bedre. I For velferdsstatens hefte, «Private sugerør i fellesskapets kasser«, viser vi hvordan selskaper registrert i skatteparadis får økende eiermakt i selskaper som opererer i norske velferdstjenester.

Både Fagforbundet og For velferdsstaten har tidligere satt fokus på situasjonen ved Ammerudlunden sykehjem, som er et av sykehjemmene som driftes av Adecco Helse AS. Les Bak fASaden (Fagbladet 4.6.2010) og Baksiden av medaljen (For velferdsstaten 18.9.2010). Les også Sykehjemsetatens Forening, Fagforbundet, sitt brev til Oslo kommune angående NRK-avsløringene her. For dem som er ansvarlig burde derfor de nye avsløringene neppe komme som noen overraskelse. At ikke reaksjonene kommer før forholdene avdekkes gjennom store, nasjonale medier, sier vel mer om hvor viktig lønns- og arbeidsforhold vurderes av ansvarlige politikere.

Adecco-skandalene har nok en gang aktualisert kravet om at folk skal ansettes i de virksomhetene der de arbeider. Det økende villnis av utleie i flere ledd har vist seg å bli systematisk utnyttet til sosial dumping. Både Fagforbundets leder, Jan Davidsen, og leder i UNIO, Anders Folkestad, har kommet med kraftig kritikk av vikarbyråenes virksomhet. Les artiklene her.

3. TA TJENESTENE TILBAKE: KONKRETE HJELPEMIDLER

– Vi har politisk handlingsrom – det er et politisk spørsmål om vi skal bruke det.

Det var hovedbudskapet på konferansen som Fagforbundet i Akershus og For velferdsstaten arrangerte i januar. Den satte søkelys på hvilket handlingsrom det offentlige har til å yte tjenester med egne ansatte. Hvordan kan kommuner, fylker og stat drive kvalitetsutvikling uten å la anbudshysteriet styre? Hvordan går vi rundt og unngår EUs press for markedsløsninger? Det sentrale temaet var å påvise hvilke konkrete verktøy vi har for å drive tjenestene i egenregi. Ikke minst er dette viktig nå, for å imøtegå NHOs usaklige budsjettkampanje mot kommunene (se her).

Hans Petter Graver, professor i juss ved Universitetet i Oslo, kunne fortelle at det offentlige har stort handlingsrom når det gjelder å slippe unna anbudshysteriet og heller yte tjenester i egenregi. Jurist Kerstin Ahlberg fra Universitetet i Stockholm, Eirik Næss fra Arbeidsmannsforbundet og Dag Seierstad orienterte om strategier og tiltak mot sosial dumping og hvordan en kan hindre at det er ansattes arbeidsbetingelser som blir ofret på konkurransens alter – slik Adecco-saken har blitt et kjerneeksempel på (se ovenfor). Konferansen la vekt på konkrete tiltak for å vinne politisk styring og kontroll over velferdstjenestene, samt kvalitetsutvikling med egne ansatte. Programmet med nedlastbare innledninger finner du her.

– En lærerik og inspirerende konferanse. Ga meg som tillitsvalgt konkrete hjelpemidler som jeg kan bruke i kampen mot sosial dumping. Vi fikk også innspill på hvordan jeg kan bruke eksempler fra egen kommune, i valgkampen, for å vise fram hvordan kommersielle aktører tjener seg rike på mine skattepenger, sier Ingvild Bø Moberg fra Fagforbundet Akershus.

Fra For velferdsstatens side var konferansen en del av satsingen fram mot kommunevalgkampen, der vår nettbaserte Verktøykasse for lokalaktivister, vår neste publikasjon ”Ta tjenestene tilbake” og Velferdskonferansen 2011 er sentrale bidrag.

4. NEI TIL EU-KONFERANSE: ”KAMPEN OM KOMMUNENE”

Lørdag 2. april kl. 10-18 inviterer Nei til EU til åpen konferanse i Oslo med tittelen ”Kampen om kommunene: Hvordan påvirker EØS-avtalen lokaldemokratiet?” Konferansen arrangeres i Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA), Hausmannsgate 16.

Norske kommuner er under sterkt press gjennom EØS-avtalen. Lokaldemokrati, faglige rettigheter, næringsutvikling og velferdstilbud blir rammet av EU-tilpassing. Nei til EU setter søkelys på kommunehverdagen og EU fram mot lokalvalget. Konferansen er åpen for ja-folk og nei-folk, for lokalpolitikere og andre som er interessert i EU- og EØS-spørsmål. På programmet står blant andre Odd Christian Øverland, leder i Postkom, Mette Nord, nestleder i Fagforbundet, Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten, Dag Seierstad, EØS-ekspert, Hege Solbakken, statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet.

Påmelding: konferanse@neitileu.no eller tlf. 22 17 90 20. Konferansen er gratis og inkluderer lunsj. Les mer på www.neitileu.no/kampen_om_kommunene

 

———————————————————————-

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.