Nektes innsyn i regionalt energiselskap

Bølge av rekommunalisering i Tyskland

Spørsmålet ble behandlet etter klage fra journalist
Torstein Nymoen i Haugesunds Avis. Han mener at selskapet, som er
100 prosent offentlig eid, må være omfattet av
offentlighetsloven. Haugaland Kraft mener det er i en
konkurransesituasjon som gjør at virksomheten er unntatt
etter lovens § 2(2). Dette har det nå fått medhold
i fra Fylkesmannen.

Les mer om saken:
Haugaland kraft ikke omfattet av
offentlighetsloven
(offentlighet.no 07.01.2011)
Nekter innsyn i arvesølvet (Haugesunds
avis 06.11.2010)

Enstemmig mot offentlig innsyn
(offentlighet.no
10.11.2010)

Saksdokumenter:
Fylkesmannens vedtak (10.12.2010)
Klage på innsynsavslag (08.11.2010)

For velferdsstaten arbeider for tiden med prosjektet «Ta tjenestene
tilbake», der vi blant annet tar opp problematikken med
manglende politisk styring og offentlig innsyn i kommunale og
interkommunale selskaper. Se for eksempel artikkelen:
Kommunal eierskapsmelding – ta styringen tilbake!
 Vi skal
også arrangere konferanse i
Oslo 23. mai
 og publisere et skoleringshefte om
temaet.   

Se også offentlighet.no sin oversikt over vedtak om «Hvilke selskaper må følge
offentlighetsloven?»

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.