Adecco og skandalen på Ammerudlunden sykehjem

Bak fASsaden

Se Dagsrevyinnslaget «Sykehjems-suksess driver ulovlig» (NRK
17.02.2011)
Se også Adecco innrømmer lovbrudd ved sykehjem
(Aftenposten 17.02.2011)

Både Fagforbundet og For velferdsstaten har tidligere satt
fokus på situasjonen ved Ammerudlunden sykehjem. Les
Bak fASaden (Fagbladet 04.06.2010) og

Baksiden av medaljen
(For
velferdsstaten 18.09.2010) 

For velferdsstaten har også gjennom sitt arbeid med
«Private
sugerør i fellesskapets kasser
«, vist at Adecco Helse
AS kan ende med å sende penger ut av landet og til
skatteparadiset Sveits. Adecco Helse AS er et
datterselskap av Adecco Norge AS, som gjennom Holdingselskapet
Olsten Norway AS er fulleid av det internasjonale Adecco S.A, som
er registrert i Sveits.

Adecco Helse AS (se regnskap) har de siste
fire årene sendt et konsernbidrag til Adecco AS (se
regnskap) på ca. 65 millioner kroner.
Adecco AS har i samme periode hatt konsernbidrag på ca. 125
millioner kroner. 

Adecco Helse AS er også i hardt vær for sin
vikarbyråvirksomhet. Dagbladet har i flere artikler satt
fokus på hvordan Adecco leier ut vikarer til offentlig
virksomhet for lønninger langt under tariff. Både
Fagforbundets leder, Jan Davidsen, og leder i UNIO, Anders
Folkestad, har kommet med kraftig kritikk av Adecco og andre
vikarbyråers virksomhet.

Les Dagbladets «luselønn»-artikler:
Vil gi Adecco sparken (17.02.2011) 
– Som å være slave
(13.02.2011)
Den nye underklassen jobber for det offentlige
(09.02.2011)
Nå er jeg drittlei byrået
(04.02.2011)
Slik dumper Adecco lønningene
(03.02.2011)
Dette er sosial dumping (26.01.2011)
Oslo kommune må holde lønningene
tilbake
(26.01.2011)
Avslørte lønnsdumping i 2009 – i dag
jobber de ansatte fortsatt for luselønn

(26.01.2011)
Kommunen er en motor i lønnsdumping
(19.01.2011)
Stat og kommune har ødelagt
renholdsbransjen
(19.01.2011)
Vasker for toppene for luselønn
(19.01.2011)
Anmelder Asker kommune for massive lovbrudd
(14.01.2011)

For mer om privatisering og konkurranseutsetting se For
velferdsstatens temasider om privatisering
.

 

 

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.