Incita politianmeldt av Arbeidstilsynet

Incita politianmeldt av Arbeidstilsynet

Anmeldelsen gjelder Bøn sykehjem, Fløyen (som
driver en avdeling i samme bygg) og Incitas bemanningsselskap
Prosum. Arbeidsilsynets gransking viste blant annet at vikarer har
jobbet over 100 timer per uke.

Les mer:
Riktig
å anmelde Incita
(Romerrikets blad 17.03.2011)
Incita
politianmeldt
(NRK 17.03.2011)
Oslo
vil granske Incita
(NRK 05.03.2011)
Fagforbundet
rystet over Incita
(NRK 04.03.2011)
Vikarer jobbet 100
timer i uka
(NRK 03.03.2011)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.