Notat om barnehagefinansiering: Alle pengene til barna?

Privat profitt på barnevelferd

For velferdsstatens notat 2/2011 «Nytt finansieringssystem for barnehagene – Alle pengene til barna?» er skrevet av 1.amanuensis Clas Jostein Claussen ved Høgskolen i Oslo. Notatet omhandler det nye barnehagefinansieringssystemet og utviklingen av eierskap innen barnehagesektoren i Norge.

For velferdsstaten notat 2/2011: Nytt finansieringssystem for barnehagene – alle pengene til barna

Forfatter 1.amanuensis Clas Jostein
Claussen, Høgskolen i Oslo

Les også kronikken «Privat barnehagedrift – fremdeles lønnsomt?» som baserer seg på notatet.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.