De tok sykehjemmet tilbake!

De tok sykehjemmet tilbake!

16. mars 2011 tok Oppegård kommune tilbake driften av Greverud sykehjem etter påviste kontraktsbrudd fra Adecco Helse AS. Hovedtillitsvalgt Bente Stokker Knutsen kommer til Velferdskonferansen for å fortelle om erfaringene med denne rekommunaliseringen.

Kommunen sa opp avtalen etter at det hadde vært
påvist vesentlig mislighold av kontrakten fra kommunens
avtalepartner Adecco Helse AS. Rekommunalisering etter
kontraktsbrudd er en av flere måter å ta tjenestene
tilbake på. Utfordringen i slike saker er ofte å
få tilstrekkelig dokumentasjon.

– Vi fikk bekymringsmeldinger fra Greverud, men ingen av
de ansatte var villige til å fronte dette. Derfor var det
ikke mulig å gjøre noe. Derimot klarte vi å
dokumentere at sykehjemmet hadde en turnus som var ulovlig. Da vi
påpekte dette overfor sykehjemmet og kommunen som
oppdragsgiver, ble den endret. Selvsagt burde vi ha gått
videre og sjekket timelistene til våre drøyt 30
medlemmer på Greve­rud. Det kunne ha avdekket og
dokumentert de grove bruddene på arbeidsmiljøloven.
Men da ville vi ha vært avhengig av hvert enkelt medlem for
å få tilgang til listene. Saken er så alvorlig at
vi kanskje burde ha gjort det. Men dette var det umulig å
vite før etterpå. Det er alltid lettest å
være etterpåklok, sier Kristine Jelstrup Thomsen og
Bente Stokker Knutsen som begge er hovedtillitsvalgte for
Fagforbundet i Oppegård til Fagbladet
3/2011
.

Rekommunalisering, og ulike veier til dette, er ett av
hovedtemaene for Velferdskonferansen 2011 – Ta tjenestene
tilbake! Som nevnt ovenfor utforsker konferansen politisk og
juridisk handlingsrom til å ta offentlige tjenester tilbake
fra markedet, utvide den politiske styringen og se hvilke former
for organisering som sikrer universelle og utjevnende
velferdsordninger. Hovedtillitsvalgt i Oppegård, Bente
Stokker Knutsen, er av de som kommer til
Velferdskonferansen for å fortelle om erfaringene med
rekommunalisering etter kontraktsbruddet fra Adecco Helse AS.

Tilbake til
konferansesidene


Program
     Informasjon
Påmelding
Programnotat

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.