Välfärdens nya herrar – Kommersielle velferdskonsern

Välfärdens nya herrar - Kommersielle velferdskonsern

Välfärdens nya herrar
– reportasje i Sveriges Dagblad om kommersielle
velferdskonsern

Del 1 – 08.03.2011

Systematiska uppköp av vård, skola och omsorg


Välfärd ger goda vinster


«Priserna i Sverige för låga»

Del 2 – 09.03.2011

Miljardklipp på skattepengar


«Det är klart att vi ska tjäna pengar»

Del 3 -10.03.2011:

Blir rika på skattepengar utan att skatta


«För hög vinst sänker legitimiteten»

Del 4 -25.03.2011:

Pensioner göder nolltaxerarna


Tystnad från riskkapitalet

Av selskapene som omtales
i artikkelserien opererer Aleris,
Carema, Attendo
og Capio i Norge. I tillegg er det
flere andre velferdskonsern i Norge som også eies
av investeringsselskap, i artikkelen omtalt som
«riskkapitalbolag». Dette gjelder blant annet Norlandia
Omsorg
, som eies 44,95% av FSN Capital Limited Parnership
II, og Espira (barnehager), der hoveeier er
CapMan-fondene.

Samtlige konkurranseutsatte sykehjem i Norge driftes per i dag
av kommersielle velferdskonsern. Av disse er det bare ett,
Incita
, som ikke har eiere i skatteparadis. De andre selskapene
med driftsavtaler er Aleris, Carema, Attendo, Norlandia og
tidligere Adecco Helse, med eiere i Sveits.

For mer om kommersielle velferdskonsern i Norge, se
For
velferdsstatens temasider om privatisering
, og hefte

Private sugerør i fellesskapets kasser

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.