Lærerne ut mot New Public Management i Sandefjord

Privatskole gir bedre standpunktkarakterer

Les saken Lærerne
gjør felles front
 (Sandefjords blad 11.04.2011)

Se den tidligere omtalen i Utdanning av det nye
styringsstystemet i Sandefjord «Ny styringsstruktur i grunnskolen i Sandefjord
skaper uro
» i Utdanning.no (14.02.2011)

Se også For velferdsstatens temasider om Offentlig
styring
, New Public
Management
og Utdanning.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.