Nyhetsbrev 4/11

av | apr 14, 2011 | Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 4/2011, som ble sendt ut 29. april, innholder saker om Velferdskonferansen 2011 – Ta tjenestene tilbake, villedende brukerundersøkelser, dansk lovforslag mot skatteparadis i offentlig sektor, valg 2011: tar vi tjenestene tilbake? og velferdsstatens nye herrer.

Innhold:

  1. Meld deg på Velferdskonferansen 2011 – vårens nyttigste konferanse!
  2. Villedende brukerundersøkelser for økt privatisering
  3. Se til Danmark: Stans lekkasjen av offentlige velferdspenger til skatteparadisene
  4. Valg 2011: Tar vi tjenestene tilbake?
  5. Velferdsstatens nye herrer – kommersielle aktører i velferden
  6. Kronikk: Ny Plagsom Management

1. MELD DEG PÅ VELFERDSKONFERANSEN 2011 – VÅRENS NYTTIGSTE KONFERANSE!

Velferdskonferansen 2011 – Ta tjenestene tilbake! kommer til å bli den nyttigste konferansen ved innledningen til valgkampen 2011. Nær 300 er allerede påmeldt, men det er plass til flere! Meld deg på i dag.

Programmet er så godt som klart og spekket med gode, nyttige og interessante innledninger. I tillegg til tidligere annonserte innledere, har vi nå fått bekreftet at Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken kommer til konferansen på vegne av regjeringen. Se hele programmet her.

Velferdskonferansen 2011 skal bidra til å fylle verktøykassa til alle som ønsker å bygge og styre denne velferdsstaten gjennom tillitsverv innen politikk, fagbevegelse og sivilsamfunn. For påmelding, program og mer informasjon om Velferdskonferansen 2011, se konferansesidene.

2. VILLENDENDE BRUKERUNDERSØKELSER FOR ØKT PRIVATISERING

29. april lanserte Oslo kommune sin siste pårørendeundersøkelse fra sykehjemssektoren, med de sedvanlige presseoppslagene om de private aktørenes fortreffelighet. Sosiolog og medlem av ResPublicas fagråd, Sjur Kasa, har på oppdrag fra For velferdsstaten beskrevet den sterke faglige kritikken av slike undersøkelser. Han skriver blant annet:

”Brukerundersøkelser har vært et av de viktigste virkemidlene for å begrunne privatisering av velferds- og omsorgsproduksjonen i Norge. (…) En nærmere kikk på disse undersøkelsene viser imidlertid at kvaliteten er lav, og at undersøkelsene i mange tilfelle ikke gir noe som helst grunnlag for de vurderingene som trekkes på grunnlag av dem (…).

I den nylig publiserte pårørendeundersøkelsen i Oslo varierte prosentandelen pårørende som har svart ved de enkelte sykehjemmene fra 17 til 83 prosent. I kombinasjon med problemene ved representativiteten i utvalget betyr dette at rangeringer av sykehjemmene på basis av pårørendeundersøkelsene også nærmest er verdiløse. Eller som kommunen selv sier i undersøkelsen: “Likevel bør man være oppmerksom på svarprosenten når man trekker konklusjoner og rangerer sykehjem på bakgrunn av slike tall. Dette gjelder særlig dersom man sammenlikner sykehjem med ulik svarprosent.”

Les hele kritikken ”Villendene brukerundersøkelser – noen eksempler fra Oslo”.

3. SE TIL DANMARK: STANS LEKKASJEN AV OFFENTLIGE VELFERDSPENGER TIL SKATTEPARADISENE

I Danmark jobber nå en allianse av Sosialdemokratene, Sosialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti med et lovforslag som skal hindre at offentlige tjenester utføres av selskaper som opererer via skatteparadis. Forslaget kommer som en reaksjon på Politikens avsløring av at det private omsorgsfirmaet Attendo Care i årevis ikke har betalt skatt til Danmark. Samtidig har det svenske morselskapet hvert år sendt et tresifret millionbeløp via et skyggeselskap i Luxemburg. Attendo Care og andre liknende selskaper opererer også i Norge. Se mer om dette på For velferdsstatens temasider om privatisering.

– Hvis man skal levere ytelser til det offentlige, synes vi det er rimelig å forlange at man ikke samtidig benytter seg av aggressiv skatteplanlegning. Vi mener det skal være et krav i kontrakten, sier Socialdemokraternes skatteordfører, Nick Hækkerup, til den danske avisa Politiken den 14. april.

4. VALG 2011: TAR VI TJENESTENE TILBAKE?

I forlengelsen av Velferdskonferansen 2011 arrangerer For velferdsstaten i samarbeid med LO i Oslo og lokale fagforbund en kveldsdebatt på Litteraturhuset i Oslo. Temaet er kommunevalgkamp og mulighetene for å ta tjenestene tilbake. Ettersom Velferdskonferansen arrangeres i Oslo, tar vi utgangspunkt i situasjonen der. Hvor går linjene i Oslo-politikken? Vi skal teste, vurdere og bistå de politikere som vil ha våre stemmer i Oslo-valget.

Det blir innledninger av Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service, Eli Gunhild By, leder for Norsk sykepleierforbund i Oslo, og Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten. Etterpå blir det politikerpanel fra Oslo med Cecilie Brein (Frp), Eirik Lar Solberg (Høyre), Torill Berge (Venstre), Aud Kvalbein (KrF), Rina Mariann Hansen (Ap), Marianne Borgen (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt).

Mer informasjon finner du her.

5. VELFERDSSTATENS NYE HERRER – KOMMERSIELLE AKTØRER I VELFERDEN

«Välfärdens nya herrar» var tittelen på en reportasjeserie i Svenska Dagbladet i mars i år. Der dokumenterte SvD eierskap, millionoverskudd og skatteparadisbruk i Sveriges største velferdskonsern. Flere av selskapene opererer også i Norge. Alle artiklene i serien finner du her.

Av de selskapene som omtales i artikkelserien, opererer AlerisCarema, Attendo og Capio også i Norge. I tillegg er det flere andre velferdskonsern i Norge som også eies av investeringsselskap, i artikkelen omtalt som «riskkapitalbolag». Dette gjelder blant annet Norlandia Omsorg, som eies 44,95% av FSN Capital Limited Partnership II, og Espira (barnehager), der hovedeier er CapMan-fondene.

Samtlige konkurranseutsatte sykehjem i Norge driftes per i dag av kommersielle velferdskonsern. Av disse er det bare ett, Incita, som ikke har eiere i skatteparadis. Incita er derimot anmeldt av Arbeidstilsynet for grove og systematiske brudd på arbeidsmiljøloven. De andre selskapene med driftsavtaler er Aleris, Carema, Attendo, Norlandia og tidligere Adecco Helse, med eiere i Sveits.

For mer om kommersielle velferdskonsern i Norge, se For velferdsstatens temasider om privatisering, og heftet Private sugerør i fellesskapets kasser.

6. KRONIKK: NY PLAGSOM MANAGEMENT

– Offentlig sektor og de ansatte har stått under press i snart tre tiår. Vannskillet gikk der etterkrigstidas reguleringspolitikk tok slutt og markedsliberalismen trengte seg på og fikk overtaket, skriver Asbjørn Wahl i en nylig publisert kronikk om New Public Management. Les kronikken her.

 

SLUTT OPP OM FANENE OG PAROLENE – HA EN RIKTIG GOD 1. MAI!

——————————————————————–

———————————————————————-

 

Med hilsen

For velferdsstaten

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.