Urimelige PBL-påstander om kommunene

Privat profitt på barnevelferd

I en kronikk i Kommunal Rapport kommer Helge Eide,
direktør for interessepolitikk KS, men kraftig kritikk av
Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sine påstander om at
kommunene struper de private barnehagene.

«Vi finner ikke noe grunnlag i bevilgningsanslagene fra
kommunene som tyder på at de private barnehagene behandles
urimelig i forhold til kommunenes egne. Det er altså ikke noe
som tyder på systematiske lovbrudd, slik PBL har hevdet, med
klart utilstrekkelig dokumentasjon for en så alvorlig
påstand.»

Les hele kronikken Urimelige PBL-påstander om
kommunene
 (Kommunal Rapport 12.05.2011)

KS-direktøren har tidligere kommet med en liknende
kritikk av NHO Service sine «Ressurss- og effektivitetsnotater» som
tilsynelatene viser kommunenes innsparingspotensiale ved
konkurranseutsetting av offentlige tjenester.

– Tallene fra NHO service høres helt fantastiske
ut, men det er helt umulig å skjønne dokumentasjonen
som ligger bak. NHOs beregninger bærer nok mer preg av
markedsføring enn grundig og nøytral vurdering av hva
som er innsparingspotensialet ved å konkurranseutsette
tjenester i kommunene, sa Helge Eide til Aftenposten
18.03.2011.

For velferdsstaten advarer mot denne formen
for «utregninger» fra bransjeorganisasjoner som PBL og NHO
Service, og ber alle ta en grundig faktasjekk før de
godtar disse tallene som utgangspunkt for politiske
beslutninger. Et eksempel på slik faktasjekk er
gjennomført av Fagforbundet for NHO Service sine
notater. Se her.

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.