Oslo-valg 2011: Velferd på anbud?

Du finner videosnutter fra debatten lenger ned i
saken.

Lovbrudd og skandaler ved bruk av vikarbyrå viser hvordan
det går når profittmotivet skal styre
velferdstjenestene. Barnehagemillionærenes massive kampanje
for å hindre regjeringa i å innføre
utbyttebegrensning i de private barnehagene i fjor høst,
beviser hvordan maktforholdene endres når privat kapital
styrker sin posisjon innen velferden.

Spørsmålene som ble stilt i debatten var:
• Er politikken død?  Er avpolitisering et
politisk prosjekt for å skape marked og profitt av
grunnleggende velferds- og fellesgoder?
• Betyr det noe hvem som yter tjenestene?  Er det
forskjell på kommersielle eller offentlige og
ikke-kommersielle?
• Er det i orden å konkurrere med de ansattes
lønns- og arbeidsvilkår som innsats?
• Hvorfor bruke arbeidskraft fra vikarbyråer i stedet
for egne ansatte? Er det ikke mer lønnsomt å gi egne
ansatte kompetanse og forutsigbarhet?
• Hvorfor prøver Oslo kommune å etterligne det
private næringsliv i måten å organisere og drive
sine virksomheter på?
• Hva er konsekvensen av de nye byråkratiske styrings-
og rapporteringsregimer i det offentlige?

Diskusjonen omfattet hvordan vi tar styringen og tjenestene
tilbake. Politikerne ble utfordret til å svare på
konkrete spørsmål. Se videosnutter med innledningene
til debatt. 

Se vedeo av
Linn Herning, For velferdsstaten

Linn Herning, en av tre innledere, viser hvordan
kommersialisering av velferdsordninger domineres av store
multinasjonale selskaper, ofte med eiere i skatteparadis.

 

Se video
av Petter Furulund, NHO Service

Direktør for NHO Service, Petter Furulund, forsvarer i
sin innledning NHO Service sine estimater om hvor mye kommuner kan
spare på å bruke private aktører.

På dokumentasjon om at beregningene ikke er helt riktige
sier han: ”Det er mulig det, men det som skiller er at vi har
beregninger.”

 

Se video av
Eli Gunhild By, Sykepleierforbundet Oslo

Leder i Sykepleierforbundet i Oslo, Eli Gunhild By, utfordrer i
sin innledning byrådet i Oslo kommune:

– Til tross for mange advarsler og mange uheldige konsekvenser
fortsetter byrådet med å rulle ut omsorgstjenester til
konkurranseutsetting. 

Oslopolitikere i debatt om kommersialisering av
velferdstjenestene
(Video
kommer)
Debattpanelet besto av Oslo-politikerne
Cecilie Brein (FrP), Eirik Lae Solberg (Høyre), Jarl
Alnæs(Venstre), Haakon Brænden(Krf.),Rina Mariann
Hansen (Ap), Marianne Borgen (SV) og Bjørnar Moxnes fra
Rødt. De svarer på innleggene og utfordres på
hvordan velferds-Oslo skal se ut i framtida. Nina Hanssen,
nyhetsredaktør i LO-media, leder debatten. 

Noen utdrag fra politikerdebatten:

Rødt, AP og SV ønsker å
avvikle samarbeidet med kommersielle aktører innen
velferdstjenestene.
SV ønsker å legge til rette for
gründere innafor offentlig sektor.
AP mener det ikke er Adecco som er problemet,
men at noen ønsker marked for enhver pris.
Krf mener det er viktig med en prinsipiell
debatt om kommersielle aktører innen pleie- og
omsorgssektoren, men vil fortsatt stå på barrikadene
for de ideelle.
Venstre mener at velferd er viktig i valgkampen,
men ikke at det er viktig å diskutere organiseringen. Venstre
vil ha en blanding av offentlige, ideelle og kommersielle i
helsevesenet.
Høyre taler for fortsatt dominerende
offentlig egenregi, men også konkurranseutsetting.
FrP mener at det ikke er slik at penger til
utbytte hos de kommersielle har en alternativ i det offentlige. To
sykehjem er tatt tilbake, men instruksen er å
konkurranseutsette fire sykehjem.
 

På tre følgende spørsmål svarer
partiene:

1. Er det greit at kommersielle skal ta ut profitt
på offentlig finansierte velferdstjenester?
H,
FrP,
V svarte:                                                                 
                                  
JA
Rødt, SV, Ap, Krf.
svarte:                                                                                     
NEI

2. Er det greit at det er lønn, pensjoner og
arbeidsvilkår som skal utgjøre konkurransefortrinnet
til de kommersielle?
Rødt, SV, Ap, Krf., V, H,
FrP
svarte:                                                                   
NEI

3. Er det greit at arbeidsmiljøloven brytes og
ansatte jobber mer enn det arbeidsmiljøloven gir anledning
til?
Rødt, SV, AP, Krf, V, H, FrP
svarte:                                                                    
NEI

Høyre og FrP har tatt til orde for å endre
Arbeidsmiljøloven. Les FrPs landsmøtevedtak,
her
og Høyres uttalelser
her
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.