De brysomme fakta: Privatisering gir ikke økt effektivitet

av | sep 26, 2011 | Privatisering

De brysomme fakta: Privatisering gir ikke økt effektivitet

En
ny svensk rapport
(”Konkurrensens konsekvenser. Vad
händer med svensk välfärd?” – se

omtale
her), den mest omfattende som noen gang er utarbeidet om
dette temaet i Norden, påviser at privatisering av velferden
ikke har økt effektiviteten, slik politikerne lovet. Det er
det næringslivsbaserte forskningsinstituttet, Studieforbundet
Näringsliv och Samhälle (SNS), som står bak
studien. ”Vi kan inte hitta några vetenskapliga
belägg för att de högt ställda
förhoppningarna har infriats
”, forteller SNS
forskningschef Laura Hartman til
Dagens Nyheter
07.09.2011. 

Svenskene har gjennomført omfattende privatiseringer
innen velferden de siste 20 årene. Fakta fra det
næringslivsbaserte forskningsinstitutt SNS om at disse ikke
hadde gitt de ønskete forbedringene, ble imidlertid for hard
kost for næringslivet. Kort tid etter publiseringen kom
derfor meldingen om at to av de mest sentrale forskerne, inkludert
forskningssjefen Laura Hartmann, hadde trukket seg fra jobbene sine
med umiddelbar virkning: ”Jag kunde inte bedriva min
forskning och delta i samhällsdebatten som jag ville”.
Olof Petterson, som har vært SNS mest meriterte forsker og
profilerte offentlige person sa også opp sin stilling (se
Dagens
Arena
). 

I Norge har også en
undersøkelse
fra EU-kommisjonen om
administrasjonskostnadene ved anbudskonkurranser vakt oppmerksomhet
ettersom
Norge ligger på topp
når det gjelder slike
såkalte transaksjonskostnader. For offentlige kontrakter
rundt EUs grenseverdi ligger transaksjonskostnadene på mellom
18 og 29 % av kontraktenes verdi.  

Vi skrev i forrige nyhetsbrev om en forskningsrapport fra USA
under tittelen: ”Og
vinneren er: Offentlige sektor
”. En annen
studie fra USA
har undersøkt 35 offentlige anbud som
dekket mer enn 550 tjenesteaktiviteter, og fant at de private i
snitt fakturerer 83 % mer enn hva det offentlige koster. I noen
tilfeller koster en privat kontraktør fem ganger så
mye som en tilsvarende offentlig ansatt med samme oppgaver og
kvalifikasjoner. ”Regjeringen bør operere på
basis av kunnskap, ikke tro
” sier en av forskerne bak
studien. For velferdsstaten mener det også bør gjelde
politikere i Norge, og oppfordrer derfor alle til å ta
”faktasjekken” når høyresiden hyller
effektivisering av offentlig sektor i privat regi.  

Manifest-økonom Ali Esbati beskriver i en kronikk
i Klassekampen en
dansk studie
som nylig er publisert, basert på 80 ulike
undersøkelser av outsourcing. Også den
konkluderer med at det ikke finnes forskningsmessig grunnlag,
verken for økonomiske innsparinger eller forbedret kvalitet
ved konkurranseutsetting av «myke» tjenester,
altså det meste av det vi kjenner som
velferdstjenester”.

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.