Seminar: Konkurransens konsekvenser

 

«Private alternativer og konkurranseutsetting innenfor
velferdssektoren ble ikke den mirakelmedisinen som mange hadde
håpet på», skriver Laura Hartman i forskningsrapporten
«Konkurransens konsekvenser – hva hender med svensk
velferd».

Vi har etter hvert fått mange eksempler fra både
Sverige og Norge på hva private løsninger fører
til i praksis. Hvordan skal vi løse velferdsoppgavene
fremover i Norge?

Laura Hartman arbeidet som forskningssjef for den anerkjente og
næringslivstilknyttede forskningsstiftelsen
Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS). Etter
rapporten ble offentliggjort, sluttet hun i SNS fordi hun ikke fi
kk anledning til verken å presentere eller diskutere
resultatene i rapporten. Laura Hartman er i dag tilknyttet
Försäkringskassan, som analysesjef.

Sted og tidspunkt:

Oslo Kongressenter/Folket Hus, sal D

12. januar 2012, Kl. 12.00-15.00

Program

Jan Davidsen, leder i Fagforbundet

«Konkurransens konsekvenser – hva hender med svensk
velferd?»

Laura Hartmann, tidligere forskningssjef i
SNS

«Omsorgsskandalen i Sverige – utfordringer for
ansatte og velferdstjenestene»

Yvonne Chevallerau, ombudsmann i svenske
Kommunal

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.