Inntektsulikhet en sikkerhetrisiko

av | jan 11, 2012 | Fordeling

En ekspertgruppe nedsatt av World Economic Forum mener at stor
inntektsulikhet er den største sikkerhetstrusselen framover.
Dette kommer fram i rapporten «Global Risks 2012 –
The risk landscape
«. De trekker fram at mange ikke lenger
tror at deres barn vil få en høyere levestandard enn
dem selv, og frykter for framveksten av nasjonalisme. Les sak fra BBC
her
.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.