Svensk professor: Utbyttekrav gir dårligere helsetjenester

Vil du bli millionær?

«Unngå sykehus eller sykehjem som drives med utbyttekrav. Landstinget bør ikke inngå avtaler med slike institusjoner.» Det sier Inge Axelsson, professor og overlege ved Östersunds sjukhus.

Axelsson har gått gjennom en mengde forskning på
private og offentlige helsetjenester, og har funnet at det
gjennomgående er lavere kvalitet ved kommersielle sykehus og
sykehjem, sammenlignet med offentlige. Artikkelen står i den
siste utgaven av det svenske legetidsskriftet Läkaretidningen.
Dette er noen av funnene han presenterer:

–          Ved
å gå gjennom blant annet kanadiske og greske studier,
har han funnet at sykehus som drives med utbyttekrav
gjennomgående har lavere effektivitet. Dette skyldes utbytte,
høye lederlønninger og dyr administrasjon.


Kommersielle dialyseklinikker hadde høyere dødelighet
enn klinikker som driver uten utbyttekrav.

–          Blant
annet i psykiatrien og eldreomsorg er kvaliteten høyere ved
institusjoner som ikke er profittbaserte.

Du kan lese mer i om saken i svenske medier:


Läkaretidningen: «Vinstkrav försämrar och
fördyrar vården»

LO-tidningen:
«Professor: Vinstkrav försämrar vården»


Østersunds-posten: «Vinster i vården
dödar»

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.