Nyhetsbrev 3/2012

av | mar 14, 2012 | Nyhetsbrev

I dette nyhetsbrevet finner du program for Velferdskonferansen 2012. I tillegg ser vi på dansk og svensk debatt om velferdsstaten, som har sterk relevans også for den norsk debatten. Du finner også artikler om finansiering av barnehagene.

INNHOLD:

  1. Meld deg på Velferdskonferansen 2012!
  2. Illevarslende om dansk velferd
  3. Slik kan barnehagene avkommersialiseres
  4. Sauherad privatiserer alle kommunale barnehager
  5. Grunnleggende debatt om svensk velferd

 

1. MELD DEG PÅ VELFERDSKONFERANSEN 2012!

Hovedtemaet for årets velferdskonferanse er fordeling. For å åpne velferdskonferansen har vi derfor invitert Sue Christoforou fra Equality Trust. Organisasjonen ble opprettet av forfatterne bak boka ”Ulikhetens pris”, som kom på norsk i fjor. I denne dokumenterte forfatterne Picket og Wilkinson hvordan land med små forskjeller mellom folk gjør det best på sosiale indikatorer, som levealder, kriminalitet, helse og sosial mobilitet.

I tillegg til Christoforou har vi invitert Rolf Aaberge fra Statistisk Sentralbyrå og Josefin Brink, riksdagsmedlem for det svenske Vänsterpartiet. Disse vil gå inn på hvordan det egentlig står til med fordelinga i Norge og hvordan utviklinga har vært i Sverige de siste årene. Etterpå vil vi utfordre politikerne på hva de vil gjøre for å redusere forskjellene.

I fjor var vi 500 deltakere! Nå er tida inne til å sikre seg plass på årets konferanse. Tittelen på Velferdskonferansen 2012 er ”Fordeling – et spørsmål om makt”. Den arrangeres 21.-22. mai på Oslo kongressenter, Folkets hus.

Program og påmelding finner du her!

 

2. ILLEVARLSENDE OM DANSK VELFERD

De danske sosialdemokratene har nettopp lansert et debattopplegg der de tar til orde for å bygge ned velferdsstaten:

”Vi kan komme i en situasjon hvor det ikke er råd til alle de delene av velferdssamfunnet, slik vi kjenner det i dag. Vi står i en økonomisk situasjon, der det er nødvendig å vurdere, om vi har råd til de universelle ytelser. Det er mulig at noen ytelser i framtida kan prioriteres annerledes, og at noen kan unnværes. Man blir kanskje nødt til i høyere grad å skjelne mellom hvem som har behov, og hvem som ikke har.”

Slik heter det blant annet i et debattopplegg som de danske Sosialdemokratene nettopp har lansert, og som allerede har skapt sterke reaksjoner i Danmark. I Ugebrevet A4 (19.3.2012), som gis ut av dansk LO, siteres blant andre forbundsleder Dennis Kristensen i fagforbundet FOA, som ”fornemmer et klart skred i det sosialdemokratiske verdigrunnlaget. –Hvis jeg tar utgangspunkt i fagbevegelsens verdier, som vi et godt stykke på veien har delt med Sosialdemokratene, er det grunn til å være bekymret for at dette er en verdidebatt der vi kommer til å selge ut helt grunnleggende verdier i forhold til fellesskapets ansvar, like rettigheter og muligheter”, advarer han.

Les vår gjennomgang her.

 

3. SLIK KAN BARNEHAGENE AVKOMMERSIALISERES

En ny lov om barnehagefinansiering er for tida til behandling. For velferdsstaten mener loven må utformes slik at vi kan stoppe uttakene av verdier som vi har sett i private kommersielle barnehager. Da Kristin Halvorsen la fram det nye forslaget, sa hun på Dagsnytt 18 at ”gjort er gjort og spist er spist”. Dette var en kommentar til overføringene som allerede er foretatt til private aktører. Det er sant nok. Men det betyr ikke at det ikke går an å regulere for framtida.

Prinsippet om likebehandling i barnehageløftet har vist seg å skvise både kommunale og ikke-kommersielle barnehager. Vinnerne er de kommersielle barnehagekonsernene. Det vet vi nå. Halvorsen har rett når hun sier at de barnehageeiere som har fått offentlige investeringstilskudd og subsidierte renter gjennom husbanken, har fått en gave av regjeringen. Vi kan ikke ta tilbake gaver som er gitt de private. Men vi kan hindre at bygg som fellesskapet har betalt, tar markedsleie og tærer på kommunale driftstilskudd. Vi kan også sikre forkjøpsrett når barnehager legges ned. I dette notatet viser vi hvordan det offentlige kan ta tilbake kontrollen med de offentlige barnehagemidlene.

 

4. SAUHERAD PRIVATISERER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER

Flere kommuner har oppdaget at det er mulig å ”binde” barnehagekostnadene ved å privatisere alle kommunale barnehager. På den måten fungerer det nye finansieringssystemet for barnehagene som en pådriver for privatisering. I Sauherad kommune er det i dag 6 kommunale og ingen private barnehager. Nå har kommunestyret bestemt at alle barnehagene skal privatiseres. Dette kan umulig ha vært intensjonen med den nye finansieringsmodellen. Desto viktigere er det å fjerne dette insitamentet for privatisering så raskt som mulig.

Vi har skrevet om hvordan finansieringsreglene for barnehagene kan føre til en ny privatiseringsbølge her.

 

5. GRUNNLEGGENDE DEBATT OM SVENSK VELFERD

I det svenske sosialdemokratiske tidsskriftet Tiden foregår det for tida en svært interessant debatt om den privatiserings- og konkurransebølgen som har rullet over landet. Konkurransens logikk har nemlig sneket seg inn i alle deler av samfunnet. Symptomene på dette har vist seg blant annet gjennom omfattende skandaler i svensk eldreomsorg og gjennom en inflasjon i karakterer i de private skolene. Sosialdemokraten Kristin Linderoth skriver at fagbevegelsen må bryte med denne ”asosiale ingeniørkunsten”:

”Det holder ikke å forsøke å rydde opp eller lindre de verste uttrykkene gjennom omsorgskontrakter og evalueringer, eller håpe at kommunene skal ta ansvar og si nei til gevinst. Vi må stå opp for den offentlige sektoren som en mulig arena for demokratisering av arbeidslivet og som et verktøy i kampen for et helt annet samfunn.”

Tre av debattartiklene kan leses her:

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.