Rektor angriper «innsynstyranniet»

«Er byråkratiseringen av skolen en ønsket
utvikling? I så fall tar jeg konsekvensene og melder meg
ledig på arbeidsmarkedet

Slik åpner kronikken, hvor rektoren krever at det blir
iverksatt tiltak mot den økende byråkratiseringen i
norsk skole. Han beskriver en trend med tilsyn,
undersøkelser og innsyn som gjør at det tidivs brukes
mer tid på å beskrive virksomheten enn å utvikle
og lede den. Videre mener han at det snarest må gripes inn
mot utviklingen fra politisk nivå: «Man
må ikke, man må absolutt ikke, nedsette et nytt utvalg.
Byråkratisering er ikke et naturfenomen, selv om det kan
virke slik.
«

Du kan lese
kronikken i Aftenposten
.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.