Ny privatiseringsbølge for barnehagene?

Privat profitt på barnevelferd

Flere kommuner har oppdaget at det er mulig å ”binde” barnehagekostnadene ved å privatisere alle kommunale barnehager. På den måten fungerer det nye finansieringssystemet for barnehagene som en pådriver for privatisering. Sauherad kommune har bestemt at alle barnehagene skal privatiseres.

Flere kommuner har oppdaget at det er mulig å
”binde” barnehagekostnadene ved å privatisere
alle kommunale barnehager. Dette fungerer slik: I kommuner hvor det
finnes kommunale barnehager, må tilskuddet til de private
regnes ut fra hvor mye de kommunale koster. Dette er et
usikkerhetsmoment for mange kommuner. Når alle barnehagene i
en kommune privatiseres, derimot, er det de nasjonale fastlagte
satsene som gjelder.

På den måten fungerer det nye finansieringssystemet
for barnehagene som en pådriver for privatisering. Sauherad
kommune har bestemt at alle barnehagene skal privatiseres. Kommunen
har i dag seks kommunale og ingen private barnehager. Nå har
kommunestyret avgjort at
alle barnehagene skal privatiseres
. Dette kommer som en
følge av kommunens tilpasning til finansieringsregelverket
for barnehagene.

En vanlig norsk kommune har som regel en blanding av private og
kommunale barnehager. Alle barnehagene får i dag tilskudd fra
kommunen. Tilskuddet til de private barnehagene beregnes normalt ut
fra gjennomsnittskostnadene i de kommunale barnehagene i samme
kommune. Økte kostnader i kommunale barnehager fører
derfor også til økte utbetalinger til de private. Som
en rådmann sa under en budsjettbehandling: ”En krone
spart i offentlige barnehager er 2 kroner spart i
barnehagesektoren.” Videre ligger det en drivkraft for total
privatisering i alle kommuner der gjennomsnittskostnaden er
høyere enn statlige satser.

Videre er det en rekke uklarheter som følger av
regelverket, noe som også er en kilde til problemer for
kommunene. Private barnehager har for eksempel allerede trukket
flere kommuner for retten, med anklager om at kommunene skjuler
kostnader i sine barnehager for å holde utbetalingene til de
private nede. Private Barnehagers Landsforbund har naturligvis
kastet seg inn i kampen, og hevder
at norske kommuner skylder de private barnehagene millioner
.
Verdal kommune er én av dem som har blitt saksøkt i
kjølvannet av allerede gjennomførte endringer i
regelverket for finansiering av private barnehager. Nå ser vi
altså at flere kommuner har sett seg lei på
usikkerheten som følger med den nye finansieringsmodellen,
og at de derfor ønsker å ta skrittet fullt ut og
privatisere alle barnehagene sine.

Sauherad kommune i Telemark har nettopp bestemt at
alle deres kommunale barnehager skal privatiseres
. Dette skal,
i følge rådmannen, spare kommunen for 1 million
kroner. Hvordan dette er beregnet kan ikke rådmannen bekrefte
overfor barnehage.no (Private Barnehagers Landsforbunds nettside).
Men vi har tidligere omtalt hvordan de ansattes
lønns- og pensjonsvilkår blir skadelidende når
barnehager privatiseres
.

Med denne totalprivatiseringen kan Sauherad kommune redusere
usikkerheten rundt kostnadene ved å betale de private ut fra
en nasjonal sats. Vi kan si at kommunene ”binder”
barnehageutgiftene, på samme måte som folk binder
renta. Sokndal kommune er en annen kommune som har privatisert alle
barnehagene. Oppvekst- og kommunalsjefen i kommunen gir i samme
artikkel på barnehage.no uttrykk for en lettelse over at
kommunestyret ikke lenger trenger å bestemme over
barnehageutgiftene: ”Jeg er glad til for at vi slipper
å måtte forholde oss til det.”

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.