Illevarslende om dansk velferd

av | mar 28, 2012 | Velferdsstaten

Vi kan komme i en situasjon hvor det ikke er
råd til alle de delene av velferdssamfunnet, slik vi kjenner
det i dag. Vi står i en økonomisk situasjon, der det
er nødvendig å vurdere, om vi har råd til de
universelle ytelser. Det er mulig at noen ytelser i framtida kan
prioriteres annerledes, og at noen kan unnværes. Man blir
kanskje nødt til i høyere grad å skjelne mellom
hvem som har behov, og hvem som ikke har.

Slik heter det blant annet i et
debattopplegg
som de danske Sosialdemokratene nettopp har
lansert, og som allerede har skapt sterke reaksjoner i Danmark. I

Ugebrevet A4
(19.3.2012), som gis ut av dansk LO, siteres blant
andre forbundsleder Dennis Kristensen i fagforbundet FOA, som
fornemmer et klart skred i det sosialdemokratiske
verdigrunnlaget. –Hvis jeg tar utgangspunkt i fagbevegelsens
verdier, som vi et godt stykke på veien har delt med
Sosialdemokratene, er det grunn til å være bekymret for
at dette er en verdidebatt der vi kommer til å selge ut helt
grunnleggende verdier i forhold til fellesskapets ansvar, like
rettigheter og muligheter
”, advarer han.

Debattopplegget er ett av tre dokumenter Sosialdemokratene har
utviklet som grunnlag for en debatt om deres langsiktige politikk
– under navnet ”Danmark herfra til år
2032”, altså i et 20-årsperspektiv. Den endelige
behandlingen skal skje på deres neste kongress – i
september i år. Det som er mest slående med det
velferdspolitiske dokumentet, er at det så ensidig og entydig
stiller spørsmål ved velferdsstatens grunnleggende
pilarer. Samtidig reises det ikke et eneste spørsmål
om en mulig styrking av velferdsstaten, om hvordan man skal komme
de voksende forskjellene og fattigdommen til livs, eller hvordan
man kan forhindre utstøting og marginalisering i arbeids- og
samfunnsliv. Derimot varsles det en grunnleggende endring av
ansvaret for velferden. ”Utviklingen av det danske
velferdssamfunn ligger i feltet mellom selveiende institusjoner og
det frivillige Danmark”, uttaler eksempelvis arbeidsminister
Mette Frederiksen (Information, 26.3.2012).

I debattopplegget trekker de fram arbeiderbevegelsens gamle
slagord ”Gjør din plikt – krev din rett”,
men snur det omtrent 180 grader rundt. Historisk var dette et
slagord for å utvide rettighetene for vanlige arbeidsfolk,
mens man krevde at overklassen måtte pålegges
større plikter, altså en mer rettferdig fordeling av
retter og plikter. Nå heter det at ”danskene er bedre
til å kreve sin rett enn til å gjøre sin
plikt.” Det antydes også noe om hvem det er som har
blitt så kravstore. Det er ikke de rike og velstående,
de som unndrar seg skatt eller lovlig er blitt nullskatteytere.
Snarere fastslås det (muligens ment modifiserende) at
”kravmentaliteten ikke bare finnes blant mottakere av sosiale
stønader.”

Det er også tid, heter det i debattopplegget, ”for
en fordomsfri diskusjon om hvor grensene trekkes mellom offentlig
og privat”. Det underliggende premiss er at mer kan
gjøres privat. Det vises til Storbritannia, der
Labour-regjeringa gikk langt i privatisering, til Sverige, der
”stadig større deler av velferden er blitt
konkurranseutsatt”, samt til Norge, der staten aktivt har
”forsøkt å få flere private til å
drive barnehager”. ”Den uheldige syklist” blir
aktøren i denne diskusjonen. Han velter på sykkelen og
brekker beinet. Da plukkes han opp av en privat ambulanse,
behandles på offentlig sykehus, går til kontroll hos en
privatpraktiserende lege – mens han neppe tenker særlig
på om de som redder ham, legene eller sykepleierne er
offentlige eller private, heter det. Slik avpolitiseres
spørsmålene, mens det underliggende budskap er
velkjent: Det er det samme om det er offentlige eller private som
utfører tjenestene, så lenge det offentlige
finansierer og styrer.

Tendensene i debattopplegget er usedvanlige klare; flere plikter
– færre rettigheter; færre universelle ordninger
– flere behovsprøvde; mindre skattefinansiering
– mer privat forsikring; mer konkurranseutsetting og
privatisering. Mange av lederne i fagbevegelsen kritiserer
tidspunktet debattopplegget er lansert på. Det er ”et
håpløst prosjekt nå, når alle er opptatt
av krisa og kun tenker på hvordan man skal få en
dårlig økonomi til å henge sammen”, sies
det. Dermed risikerer vi ”forhastede konklusjoner”,
hevder eksempelvis FTF-leder Bente Sorgenfrey. HK-leder Kim
Simonsen konstaterer at ”opplegget kun forholder seg til
framtidige utgifter, ikke inntekter”, som er ”like
viktige i planleggingen av framtidas velferd”. Det er
særlig sterke reaksjoner mot forslagene om å gå
fra universelle ordninger til behovsprøvde. Enhetslistens
gruppeleder i Folketinget, Per Clausen, karakteriserer
debattopplegget slik: ”Sosialdemokratene har presentert et
forslag til avvikling av velferdsstaten”. Så får
vi se hvordan medlemmene reagerer. (Alle sitater i dette avsnittet
fra Ugebrevet A4, 19.3.2012.)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.