Anbud og pulverisering av ansvar

Anbud og pulverisering av ansvar

Anbud og konkurranseutsetting fører med seg store
transaksjonskostnader. Anbud og kontrakter skal utformes,
gjennomføringen skal kontrolleres, og ikke sjelden
oppstår det konflikt mellom oppdragsgiver og
utfører.

Nylig kunne vi lese i
Aftenposten
om hvordan en veistrekning på E18 ble
ødelagt av telehiv bare noen måneder etter at den ble
åpnet. Statens vegvesen har avdekket at dette skyldes at
anbudsvinneren AF Gruppen har etterlatt en 4 meter lang stein rett
under asfalten, noe som raskt vil ødelegge veien. Nå
frykter vegvesenet at det ligger flere svakheter skjult under
bakken, og de vil derfor undersøke flere deler av veien.

Til tross for at AF Gruppen innrømmer at den store
steinen ikke burde vært lagt rett under asfaltdekket, tar de
ikke ansvar for situasjonen. I et brev til vegvesenet skriver
prosjektleder hos entreprenøren at Statens vegvesen har
”fått det de har bestilt”. Vegvesenet på
sin side er klar på at de har fått en dårligere
vei enn det de har bestilt.

Dette er nok et eksempel på hvordan anbudsprosesser ofte
fører til ansvarspulverisering og dårligere utnyttelse
av offentlige midler. Det er ennå ikke funnet en
løsning på saken og det er ikke usannsynlig at saken
ender opp i retten.

Saken er
også omtalt hos NRK
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.