Nordlandssykehuset tar renholdet tilbake

Nordlandssykehuset tar renholdet tilbake

Renholderne ved Nordlandssykehuset i Bodø er
fornøyde med å slippe å bli satt ut på
anbud. Etter at renholdet har vært ute på anbud i
sju år, har ledelsen nå kommet fram til at det
lønner seg å utføre tjenestene selv. Les
hele saken i Fagbladet.

Dette skjer samtidig som det ruller en
privatiseringsbølge i det samme fylket. Etter kommunevalget
har det kommet flere privatiseringsivrige politikere inn i
kommunestyrene i Nordland. Argumentet er ofte innsparing av
penger. Én av premissleverandørene bak dette
argumentet har vært NHO Service, som har kommet med til tider
langt
overdrevne kalkyler
på hvor mye som er mulig å
spare på å konkurranseutsette. Samtidig har det i det
siste året kommet mange rapporter om at konkurranseutsetting
verken fører til billigere eller bedre tjenester. Vi har
laget en
oversikt over disse forskningsrapportene
.

 

 

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.