Flere skoler bygges på avbetaling

Utfordringsrett  - retten for private til å kreve å erstatte offentlige

Det er Klassekampen (20.04.2012) som skriver om hvordan
stadig flere offentlige skoler bygges med OPS.
Høybråten skole i Oslo trekkes fram som et eksempel.
Den er eid av GE Finans og vedlikeholdes av Skanska. Kommunen leier
skolen. I dag er fjorten slike skoler bygd eller planlagt bygd
rundt om i landet, i følge Klassekampen. Halvparten av disse
er i Oslo, og finansbyråd Kristin Vinje (H) sier at de vil
vurdere denne løsningen hver gang en ny skole skal
bygges.

En annen Høyrekommune som bygger ut med OPS er Bergen.
Skolebyråd Harald Victor Hove mener at OPS vil bli mer
vanlig: «I kjølvannet av finanskrisa har vi fått mange
henvendelser fra aktører som vil investere i eiendom og som
vil ha langsiktig avkastning», sier Hove til Klassekampen.
Også Oslo kommune får mange slike henvendelser.

At investorer ønsker å investere i offentlig sektor
i kjølvannet av finanskrisa, er ingen overrakelse. Det er
få steder hvor man er sikret en avkastning i så stor
grad som i offentlig sektor. Etter at finanskrisa slo inn over
Europa, har vi sett en voldsom offensiv fra investorer som
ønsker økt privatisering av offentlig sektor for
å øke egen avkastning.

Og løsningen er ikke billig. Klassekampen viser til en
rapport av PriceWaterhousCoopers som for eksempel konkluderer med
at det hadde vært billigere for Bergen kommune å bygge
den nye Søreide skole selv, framfor å bruke OPS.

Å bruke OPS er som å handle varer med kredittkort.
Det kan fort bli dyrt i lengden. All erfaring og fornuft tilsier at
dette er en dårlig måte å bygge ut offentlig
sektor på. I rapporten «OPS
– Dyrt og dumt
» skriver Hallvard Bakke om hvordan OPS er dyrere
enn å bygge ut selv. Én av grunnene til dette, er at
private aktører må finansiere utbyggingen til langt
høyere kapitalomkostninger enn det offentlige. Dette skyldes
at markedet legger på et risikopåslag for de private
aktørene siden det alltid er en risiko for at de ikke greier
å betjene lånet. Dette problemet har ikke det
offentlige. Det finnes mange eksempler på at det offentlig
må trå til etter OPS-avtaler med private aktører
som har gått konkurs.

Vi er enige i forslaget fra Kjersti Toppe, stortingsrepresentant
fra Senterpartiet, som ønsker et generelt forbud mot
OPS-skoler: «Først ble det argumentert med at OPS er
billigere, men det har det vist seg å ikke være. Og
nå argumenteres det med vedlikehold. Men manglende
vedlikehold skyldes jo kommunal feilstyring, og så
presenteres OPS som løsningen. Det vitner om mistillit til
demokratiet», sier Toppe til Klassekampen.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.