Oversikt over innlederne

Betegnelsene i parentes viser hvilket seminar du kan finne de ulike innlederene.

 

Karin Andersen

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti. Medlem av Arbeids- og sosialkomiteen.

(Plenum 1 tirsdag)

 

Daniel Ankarloo

Skribent og lektor ved Høgskolen i Malmö. Har blant annet gitt ut bøkene ”Marknadsmyter” og ”Välfärdsmyter”.

(Plenum 1 tirsdag)

 

 

 

Inge Axelsson

Professor og overlege ved Östersund sykehus. Har også forelest ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo.

(C4) 

 

 

Hallvard Bakke

Har vært stortingsrepresentant og statsråd for Arbeiderpartiet. Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og er i dag tilknyttet Fagforbundet.

(C1)

 

 

 

Anders Bakken

Forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) innenfor sosiologi. Har blant annet forsket på skoleprestasjoner blant gutter.

(A3)

 

 

 

Kjersti Barsok

Kjersti Barsok er valgt sekretær i NTL Sentralforvaltningen og nestleder i LO i Oslo. Hun jobber blant annet med medbestemmelse og ungdomsorganisering. Hun har bakgrunn fra studier i religionshistorie og statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

(Plenum 2 tirsdag)

 

 

 

Hilde Bojer

Har bakgrunn som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Var medlem i det regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget.

(B3)

 

 

 

Josefin Brink

Josefin Brink er nestleder i Vänsterpartiet og har vært medlem av den svenske Riksdagen siden 2006, der hun er leder av arbeidsmarkedskomiteen. Hun har tidligere vært sjefredaktør i det feministiske tidsskriftet Bang.

(Plenum mandag)

 

 

Eli Gunhild By

Forbundsleder i Norsk sykepleierforbund. Har blant annet bakgrunn fra Radiumhospitalet.

(C4)

 

 

 

Ådne Cappelen

Forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB) med makroøkonomi som hovedfelt. Han var forskningssjef ved SSB i perioden 1999-2009 og ledet Teknisk beregningsutvalg i 2011.

(C1)

 

 

 

Sue Christoforou

Representerer den britiske stiftelsen Equality Trust, som ble opprettet av forfatterne bak bok ”Ulikhetens pris”. Hun har jobbet tett med spørsmålet om ulikhet i Storbritannia over flere år. Hun har bakgrunn fra en rekke organisasjoner innen psykisk helse (Mind), kreft (Macmillian Cancer Support) og rus (DrugScope).

(Plenum mandag og kveldsarrangementet på Litteraturhuset)

 

 

 

Bjørgulf Claussen

 

Professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, før det fastlege i mange år. Doktorgrad på arbeidsløshet og helse i 1994. Forsker på sosiale ulikheter i helse, på sykmelding og uførepensjonering. Var talsperson for Landsrådet for sykehusaksjoner på 80-tallet.

(C4)

 

 

Torstein Dahle

Tidligere leder i Rødt. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har blant annet jobbet i De Facto. Er nå lektor ved Høgskolen i Bergen, lokalpolitiker og nestleder i Stiftelsen Robin Hood-huset.

(Plenum mandag)

 

 

 

Jan  Davidsen

Leder i Fagforbundet. Utdannet brannmann og kommer opprinnelig fra Bergen. Han er sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet.  

(Plenum 2 tirsdag)

 

 

 

Roar Eilertsen

Daglig leder i De Facto, hvor han har vært med siden oppstarten i 1989. Utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen og har en grad i internasjonal politisk økonomi fra London School of Economics. Har blant annet erfaring som journalist, forfatter og industriarbeider.

(A4 og C2 (møteleder))

 

 

 

 

Johanna Engen

Politisk nestleder i Velferdsalliansen og tilknyttet Fattighuset. Har fått mye oppmerksomhet for sitt arbeid mot fattigdom og blant annet blitt kåret til årets navn av Østkantavisa i Oslo og fått Brosteinsprisen av Kirkens bymisjon.

(B2)

 

 

 

Steinar Fuglevaag

Rådgiver og pensjonsekspert i Fagforbundet. Styremedlem i Østensjø Sosialistisk Venstreparti.

(C3)

 

 

 

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og småbrukarlag. Har doktorgrad fra Norges Landbrukshøyskole og har vært nestleder i Nei til EU. Er gårdbruker og tilknyttet Høgskolen i Hedmark.

(B1)

 

 

 

Sten Gellerstedt

Utreder i Svensk LO, blant annet med undersøkeleser i svensk arbeidsliv og kontraktsforhold.

(A2)

 

 

 

Solveig M. L. Gulling

 

Lektor ved Holmlia skole i Oslo. Master i sammenliknende og internasjonal utdanning. 

(A3)

 

 

 

Lars Gunnesdal

Rådgiver i Manifest Analyse. Utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo (UiO). Skrev masteroppgave i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB). Har jobbet som vitenskapelig ved SSB og ved forskningssenteret ESOP ved UiO.

(A1)

 

 

 

Kenneth Haar

Forsker ved Corporate Europe Observatory i Brussel.

(B4)

 

 

 

Rigmor Hogstad

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen. Har før det sittet i FOs landsstyre siden 2004. Har yrkeserfaring fra dagsenter for psykisk utviklingshemmede, behandlingshjem og som miljøterapeut i barneverninstitusjon.

(Plenum 2 tirsdag)

 

 

 

Dean Hubbard

Dean Hubbard er seniorrådgiver i det amerikanske transportarbeiderforbundet (TWU). Han har jobbet tett med Occupy Wall Street både i USA og andre steder i verden. Han har også bakgrunn fra solidaritetsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

(Plenum 2 tirsdag)

 

 

 

Ove Jakobsen

Professor i økonomi ved Universitetet i Nordland. Underviser blant annet i økologisk økonomi, miljøledelse og kretsløpsøkonomi. Utdannet ved Universitetet i Bergen og Norges handelshøyskole.

(A4)

 

 

 

Tore Johannesen

Avdelingsdirektør i Norske Boligbyggelag (NBBL) Utdannet statsviter. Bakgrunn fra Kommunaldepartementet, Husbanken og NOVA før NBBL. Var med i utarbeidelsen av «NOU 2002:2 Boligmarkedene og boligpolitikken». 

(C2)

 

 

 

Steinar Krogstad

Forbundssekretær i Fellesforbundet.

(B3)

 

 

Heidi Lundeberg

Tilknyttet alliansen Ny norsk landbrukspolitikk. Daglig leder i Latin-amerikagruppene.

(B1)

 

 

 

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant for Senterpartiet.

(Plenum mandag)

 

 

 

Espen Løkeland-Stai

Forfatter og journalist. Var medforfatter på boka ”En nasjon av kjøtthuer” sammen med Svenn Arne Lie.

(B1)

 

 

Berit Mathisen

Tilknyttet Velferdsalliansen hvor hun er leder i Boligpolitisk utvalg og vara til styret. Har blant annet jobbet med hjemløse gjennom stiftelsen Selvhjelpens hus.

(C2)

 

 

Jan Mønnesland

Samfunnsøkonom med yrkeserfaring fra Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Utdanningsforbundet.

(B3)

 

 

 

Monica Okpe

Klubbleder ved DHL, Norsk Transportarbeiderforbund. Har blitt kjent i fagbevegelsen etter at hun ble urettmessig sagt opp fra sin stilling og måtte gå til sak for å få jobben tilbake.

(Plenum 2 tirsdag)

 

 

Erik Orskaug

Sjeføkonom i Unio. Jobber med samfunnspolitikk, inntektspolitikk og pensjon. Har blant annet bakgrunn som statssekretær i tidligere Kommunal- og arbeidsdepartementet under Brundtland.

Se for øvrig notat han har skrevet om pensjon her:

Unios notatserie 6/2010: Kombinasjon arbeid og pensjon

Unios notatserie 1/2011: Brutto er best

(C3)

 

Roy Pedersen

Leder i LO i Oslo. Medlem av Nei til EUs faglige utval og tidligere leder av Oslo bygningsarbeiderforening.

(A2)

 

 

 

Maria Pentaraki

 

Doktor og seniorforeleser ved Liverpool Hope University i Storbritannia. Har blant annet forsket på effektene den økonomiske krisen har for den greske velferdsstaten. Hun har vært aktiv i forsvaret for velferdsstaten både i Storbritannia og Hellas, samt i europeiske nettverk. Har også bakgrunn fra kvinnebevegelsen.  

(B4 og kveldsarrangementet på Litteraturhuset)

 

Fátima Aguado Queipo

Ungdomssekretær i fagforeningen FSC-CCOO (transportarbeidere) i Spania.

(B4 og kveldsarrangementet på Litteraturhuset)

 

 

 

Paul Rækstad

Skribent. Har mastergrad i filosofi frå Universitetet i Oslo.

(A4)

 

 

 

Oddrun Samdal

Professor ved Universitetet i Bergen. Forsker blant annet på skole, helse og elevenes arbeidsmiljø. Tilknyttet det psykologiske fakultetet og HEMIL-senteret.

(A3)

 

 

Jan Tore Sanner

Stortingsrepresentant for Høyre.

(Plenum mandag)

 

 

 

Sissel Seim

Sissel Seim er førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er sosionom med doktorgrad i sosialt arbeid.

 

(A1 og B2)

 

 

Ketil Solvik-Olsen

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

(Plenum mandag)

 

 

 

Knut Storberget

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Tidligere justisminister.

(Plenum mandag)

 

 

Jardar Sørvoll

Stipendiat ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Har boligpolitikk som spesialområde og har blant annet gitt ut rapporten ”Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010”. Har master i historie fra Universitetet i Oslo.

(C2)

 

 

 

Inga Marte Thorkildsen

Nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Er Barne-, likestillings-, og inkluderingsminister.

(Plenum mandag)

 

 

 

Vegard Vigdenes

Småbruker og lokalpolitiker for SV.

(B1)

 

 

 

Fanny Voldnes

Leder Samfunnsøkonomisk enhet Fagforbundet og registrert revisor. Tidligere nestleder i LOs næringspolitiske avdeling.

(C3)

 

 

 

Ingrid Wergeland

 

Utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som analytiker i Synovate og journalist i NRK. Hun har vært redaksjonssekretær i Sosiologisk Årbok, daglig leder i tidsskriftet Fett og ansvarlig redaktør for RadiOrakel. Ingrid har ingen partipolitisk bakgrunn, men har vært lokallagsleder i Natur og Ungdom.

(A2)

 

Dag Westhrin

Forbundssekretær i NTL, samfunns- og informasjonsavdelingen. Lokalpolitiker for SV i Nittedal kommune.

(C3)

 

 

 

Rolf Aaberge

 

 

Forskningsleder ved Statistisk Sentralbyrå. Forsker blant annet på inntektsfordeling, skatt og offentlig økonomi. Professor II ved ESOP (Centre for the study of equality, social organization, and performance) ved Universitetet i Oslo og redaksjonsmedlem i ”Journal of Economic Inequality”.

(Plenum mandag og A1)

 

 

Svein Olav Aarlott

 

Leder i LO Kommune Trondheim, og er en av de sentrale i den faglige alliansen bak Trondheimsmanifestene.

(C1)

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.