Program for kveldsarrangementet: Ungdomsledighet og forskjeller i Europa

Nå er det mer enn 23 millioner arbeidsledige i EU-området. Ungdom går det hardest ut over. Hver femte ungdom under 24 år er uten arbeid. I land som Spania, Hellas og Latvia er det rundt hver andre ungdom som ikke finner jobb. Det er blant barn og ungdom at fattigdommen øker mest. Samtidig øker inntektene i den øverste 1 % og 1 ‰ av befolkningene.

Det er til fordel for alle i et samfunn når resultatet av felles arbeid og felles ressurser fordeles mest mulig likt. Jo jevnere økonomisk fordeling i et samfunn, jo mer har vi av det et samfunn søker etter, som sosial trygghet, god helse, gjensidig tillit og mulighet til å utvikle egne evner uavhengig av sosial bakgrunn. Samtidig er det tilsvarende mindre av vold og kriminalitet, rusmisbruk, selvmord. Finanskrisen og dagen tiltak går dramatisk i motsatt retning.

Økonomisk utjevning er resultat av en samfunnsmessig kamp. I Norge, som i mange andre land, førte denne kampen til oppbygging av en omfattende offentlig sektor, et skattesystem som omfordeler og et sentralt lønnsforhandlingssystem som har bidratt til at inntekt fordeles jevnere. Utviklingen av universelle tjenester med like rettighetter til utdanning, helsetjenester og sosiale ytelser for alle, samt lik tilgang til grunnleggende infrastruktur er sentral for en slik fordeling.

Det er slike demokratiske rettigheter og jevnere fordeling vi vil kjemper for og sette fokus på i Velferdskonferansens kveldsmøte på Litteraturhuset, 21. mai 2012.

Vi har fått tre innledere som har engasjert seg i fordelingsspørsmål. De vil innlede kort, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Tid: 21. mai 2012,  kl 19 00 – 21 00

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergeland

Inngang: Gratis

 

Innledere

Sue Christoforou, Equality Trust, Storbritannia

Equality Trust I England er etablert for å formidle blant annet arbeidet til Wilkinson og Pickett i boka Ulikhetens pris (lenke), som beviser at jevnere fordeling skaper bedre samfunn for alle

Fátima Aguado Queipo, Ungdomssekretær, CCOO,  Spania

Ungdom i Spania rammes hardest av finanskrisen. Mens bankene går fri går snart majoriteten av  ungdom uten arbeidsmuligheter og bolig. Hva er strategiene for å ta framtida tilbake og hva trengs av politisk støtte fra andre lands ungdom? (CCOO organiserer transportarbeidere.)

Maria Pentaraki, Forsker  ved Liverpool Hope University, Storbritannia (opprinnelig fra Hellas)

Effektene av finans- og gjeldskrisene på velferdsordningene i Hellas og England. Hvordan er responsen og hvilke veier finnes det for ungdom i EU-området i dag og framover?

Ordstyrer: Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.