Danmark: Kløften mellom private og offentlige skoler øker

Privatskole gir bedre standpunktkarakterer

Det er Ugebrevet A4 som i dag melder om de
voksende karakterforskjellene
. Deres undersøkelser viser
at privatskolenes karaktergjennomsnitt ved avgangseksamen ligger
over de offentlige skolene i 68 av landets kommuner, og at
forskjellen øker. Forskerne frykter at de offentlige skolene
vil miste alle de flinke elevene.

”På sikt risikerer de offentlige skolene å
miste enda flere ressurssterke elever. Det er et problem fordi de
sterke elevene hjelper innlæringen hos de svake elevene, uten
at dette går ut over de sterke elevenes
innlæring”, sier Hans Hummelgaard ved Anvendt
Kommunalforskning (AKF) i Danmark.

Professor Niels Egelund ved Århus Universitet kaller
situasjonen alarmerende. Han advarer mot at karaktergapet kan
føre til en massiv utvandring av de offentlige skolene. Han
påpeker også at Danmark ville gjort det bedre i
PISA-undersøkelsene om de stopper de flinke elevenes flukt
fra den offentlige skolen:

”Vi finner både Canada og Finland i toppen av
PISA-undersøkelsene, og det skyldes i stor grad at landene
har unngått at de ressurssterke elevene har forlatt de
offentlige skolene. I dag er privatskoler i disse landene langt
mindre utbredt enn i Danmark. Så hvis politikerne
ønsker gode PISA-resultater, er de nødt til å
ta hånd om problemet”, sier han til Ugebrevet A4. Han
viser også til eksemplet Sverige, der den massive
privatiseringen av skolen har ført til at landet har falt
kraftig i PISA-målinger.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.