Nyhetsbrev 6/2012

av | jun 14, 2012 | Nyhetsbrev

I årets sjette nyhetsbrev kan du lese om markedsstyring i staten, ekstremprivatisering i Tromsø, dansk forskning om konkurranseutsetting, fagbevegelsens respons på klimaforhandlingene i Rio, høyresidens drømmeskole, salg av Oslo kino og utgivelsen av Karl Polanyis «Den liberale utopi» på norsk.

INNHOLD:

  1. Markedsstyring i staten
  2. Ekstremprivatisering i Tromsø
  3. Ny rapport fra Danmark: Ingen generell gevinst ved konkurranseutsetting
  4. Fagbevegelsen skjerpet tonen i Rio
  5. Kulturlivet raser etter salg av Oslo Kino
  6. Karl Polanyi: ”Den liberale utopi” på norsk
  7. Ny rapport fra Manifest analyse: Fritt fall i høyresidas drømmeskole

 

1. MARKEDSSTYRING I STATEN

– Markedsstyringen slik den framstår i dag er langt på vei uforenelig med offentlig sektors oppgave og samfunnsoppdrag. Norsk Tjenestemannslag (NTL) har utarbeidet en rapport om styringssystemene som har vunnet innpass i offentlig sektor gjennom tiår med markeds- og privatiseringspress. I rapporten samles erfaringer fra statlige etater, og erfaringene er skremmende. Tjenestemenn og -kvinner har gått inn med positiv holdning til reformer med velformulerte målsettinger. Underveis oppdager de at markedstenkningen har vært nissen på lasset, og hindrer dem i å gjøre en god jobb. Rapporten foreslår tiltak for å videreutvikle en robust forvaltningsmodell som ivaretar det som er spesielt med offentlig sektor. Men det krever blant annet at ledere utdannes i annet enn markedsledelse (mer her).

 

2. EKSTREMPRIVATISERING I TROMSØ

På møte den 19. juni vedtok kommunestyret i Tromsø å sette i gang tidenes største privatiseringsoffensiv i noen norsk kommune. Dette er en politikk vi kan vente mer av med en Høyre-Frp-regjering, ifølge stortingspolitiker Gjermund Hageseter (FrP). Måten det skjer på er i tillegg svært urovekkende. Etter valget i 2011 fikk Høyre, FrP og Venstre flertall i kommunestyret. Det har de brukt til å innføre en parlamentarisk styringsmodell, på linje med Oslo og Bergen. I tillegg har kommunestyret nå gitt byrådet fullmakt til å privatisere alle kommunale tjenester – uten at sakene må opp til politisk behandling i kommunestyret. Dermed avvikler kommunestyret de demokratiske spillereglene som normalt gjelder. De endelige vedtakene om privatisering skal tas i lukkede rom.

Fagbevegelsen, med Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet, samt flere partier, mobiliserte for fullt, men maktet ikke å få kommunepolitikerne til å ombestemme seg. Stortingsrepresentant Truls Wickholm (Ap) sa på et debattmøte dagen før vedtaket at Tromsø nå hadde blitt som en bananrepublikk der kommuneparlamentarismen hadde blitt pervertert. Leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV), karakteriserte vedtaket som et ran av skattepenger for å gi profitt til private.

Selv om vedtak er gjort, kommer de ansatte og opposisjonen til å fortsette kampen. En del av retorikken fra byrådet er at det ikke er privatisering som foregår, men bare konkurranse. For velferdsstaten har gått gjennom definisjonene og tatt et oppgjør med den snevre definisjonen av privatisering som brukes av NHO, FrP og Høyre, med referanse til offentlige dokumenter og næringslivets egne definisjoner. Se også vår nyhetssak (sak 3) om privatiseringen av Tromsø fra mai 2012.

 

3. KONKURRANSEUTSETTING LØNNER SEG IKKE

En ny rapport fra Anvendt kommunalforskning (AKF) i Danmark slår fast at det ikke er dekning for påstanden om at konkurranseutsetting av velferdstjenester gir noen generell gevinst.

Ved å gå gjennom tilgjengelig forskning på feltet fra både Sverige og Danmark har AKF kommet fram til at det ikke er mulig å påvise noen gevinster ved konkurranseutsetting av hjemmehjelp, drift av omsorgsboliger og drift av barnehager. Med konkurranseutsetting menes både såkalt «fritt brukervalg» og ekstern drift. I 2011 utgjorde utgiftene på disse feltene om lag 30 prosent av danske kommuners utgifter.

Rapporten kan lastes ned som PDF her.

En oppsummering av rapporten finner du også på nettsiden til Doffin.

 

4. FAGBEVEGELSEN SKJERPET TONEN I RIO

– Internasjonal fagbevegelse er svært skuffet over erklæringen fra Rio+20-toppmøtet, en erklæring som fullstendig mangler de konkrete tiltakene som er nødvendige for å hindre den sanseløse miljøødeleggelsen som nå foregår. Det var Den internasjonale faglige samorganisasjonens (IFS) generalsekretær, Sharan Burrow, som uttalte seg på denne måten etter at statslederne den 22. juni la fram sin relativt uforpliktende erklæring på FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i Brasil.

I løpet av de 20 årene som har gått siden den forrige store FN-konferansen om bærekraftig utvikling, har maktforholdene i verden endret seg dramatisk. Finanskapital og multinasjonale selskaper har økt sin makt formidabelt på bekostning av demokrati, fagbevegelse og andre sosiale bevegelser. Det er dette som gjenspeiles i de manglende resultatene. Internasjonal fagbevegelse blir mer og mer utålmodighet på grunn av de manglende tiltakene og vedtok en skarp uttalelse om situasjonen (les mer her).

 

5. KULTURLIVET RASER ETTER SALG AV OSLO KINO

Bystyret i Oslo bestemte nylig at Oslo kino skal selges. Dette skjer til tross for protester fra opposisjonen og kulturlivet. Når kinodriften i tillegg er lønnsom for kommunen, framstår salget som enda mer uforståelig.

I forkant av salget skrev aktører fra filmbransjen og skuespillerforbundene en kronikk i Aftenposten der de går mot salget. De skriver at de ”kommunalt eide kinoene i Norge har i snart hundre år vært en suksess for filmskapere, filmbransje og publikum. Fordi kinoene i Norge i denne perioden primært har vært definert som kulturinstitusjoner, har kinoene hatt som hovedmål å tilby sine eiere – den enkelte kommunes befolkning – et bredest mulig utvalg av filmer.”

De argumenterer videre med at det sammenlignet med Sverige og Finland er høy interesse for film i Norge. En offentlig eid kino har muligheten for å ta andre hensyn enn bare rent kommersielle, og kan prioritere også smalere filmer. Salget vil derfor bety flere ”blockbustere” og færre kvalitetsfilmer. Kronikkforfatterne frykter at vedtaket i Oslo bystyre vil kunne bli et ”kulturpolitisk vendepunkt”, og avslutter med følgende appell: ”Det er derfor et stort ansvar som nå påhviler Oslo kommunes bystyre. Vi anbefaler dere til å ta en studietur til Sverige, snakke med svensk filmbransje og lytte til de erfaringene de har gjort det siste tiåret. Vår konklusjon er klar: privatisering av de folkeeide kinoene i Norge setter verdens beste kinosystem i fare.”

 

6. KARL POLANYI PÅ NORSK: DEN LIBERALE UTOPI

Intet samfunn kan tåle virkningene av liberalismens ønske om å behandle arbeid, penger og naturressurser som varer.” Dette sitatet stammer fra Karl Polanyis berømte bok ”Den liberale utopi” fra 1944. Nå er den endelig oversatt til norsk, aktuell som aldri før.

Boka gis ut av Res Publica, og du kan lese mer om den på deres nettsider.

 

7. FRITT FALL FOR HØYRESIDAS DRØMMESKOLE

Manifest analyse har lansert en rapport som viser hvordan den svenske skolen nå er i fritt fall etter flere år med privatiseringspolitikk. Sverige faller som en stein på PISA-tester, nesten hver fjerde elev går ut av niende klasse uten godkjente karakterer og elevenes klassebakgrunn får stadig mer å si for prestasjonene.

Rapporten og en oppsummering finner du på nettsidene til Manifest analyse, og utreder Ebba Boye ved Manifest analyse har skrevet en kronikk om rapporten i Dagbladet. Du kan også lese For velferdsstatens oppsummering av den svenske skolen fra mai i år her.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.