Fagbevegelsen skjerpet tonen i Rio

av | jun 27, 2012 | Klimakrise

Det var Den internasjonale faglige samorganisasjonens (IFS)
generalsekretær, australieren Sharan Burrow, som i en
pressemelding
uttalte seg på denne måten etter at statslederne hadde
lagt fram sin erklæring på FN-konferansen om
miljø og utvikling i Rio de Janeiro i Brasil den 22. juni.
– Ord er ikke nok, fortsatte Burrow, en FN-prosess uten
mål, uten tidsfrister og uten noen seriøse
forsøk på å inkludere fagbevegelsen og det
sivile samfunn bidrar ikke på noen måte til å
dempe bekymringene til dem som er rammet av arbeidsløshet,
av fattigdom eller av miljøødeleggelse av deres
jordeiendommer eller levebrød.

Rio+20-konferansen ble arrangert, som tittelen avspeiler, 20
år etter den forrige store FN-konferansen om
bærekraftig utvikling. Mens man også den gangen
opererte med store ord, så må det nå erkjennes at
det i stor grad ble med ordene. Det skjer alt for lite alt for
sent. Sosiale og økonomiske forskjeller har økt i
store deler av verden og miljø- og klimaproblemene har bare
blitt enda alvorligere i løpet av de 20 årene.
Utviklingen avspeiler dermed de generelle endringene av
maktforholdene i samfunnet som har skjedd i verden i samme periode,
der finanskapital og multinasjonale selskaper har økt sin
makt formidabelt på bekostning av demokrati, fagbevegelse og
andre sosiale bevegelser.

Mangelen på resultater i kampen mot
miljøødeleggelser og sosiale forskjeller ble
understreket også i en
uttalelse
fra IFS, som konstaterer at erklæringen fra
toppmøtet ”ikke bidrar til å presse fram noen
endring av den nåværende økonomiske modellen,
som vi vet er basert på sosial ulikhet og rovdrift på
ressursene. Rio representerer en forsømt mulighet når
det gjelder å sikre en integrert utvikling av økonomi,
miljø og sosiale forhold – samt nødvendigheten
av felles tiltak på internasjonalt plan”, heter det
blant annet i uttalelsen.

Forut for toppmøtet gjennomførte IFS en global
meningsmåling som viste sjokkerende resultater. Et
overveldende flertall av de spurte tror nå at den neste
generasjonen vil få det dårligere enn oss, og en
alarmerende lav andel på kun 13 prosent mener at velgerne har
noen reell innflytelse på regjeringenes økonomiske
politikk. Undergravingen og svekkingen av demokratiet under den
markedsliberale æraen er med andre ord noe folk i stor grad
kjenner seg igjen i.

– Demokratisk tillit må derfor gjenoppbygges, og
dette blir nå vår oppgave, mener Sharan
Burrow. – Den manglende evne til lederskap som
toppmøtet har vist i denne sammenhengen, har faktisk styrket
vår besluttsomhet om å dra tilbake til våre
hjemland, aktivere våre 175 millioner medlemmer og deres
familier og bygge den sosiale kraft som trengs for å
gjøre vår alternative modell til den beste
løsningen, fastslo hun.

Også på en faglig konferanse, som IFS arrangerte i
forkant av Rio+20-toppmøtet, ble tonen skjerpet flere hakk
sammenlignet med det vi vanligvis hører fra ellers moderate
faglige ledere. Det ble krevd radikale tiltak for å bekjempe
voksende ulikhet og ødeleggelse av miljøet.

Konferansen erkjenner, heter det, ”at vår
nåværende profittdrevne produksjons- og forbruksmodell,
som er årsaken til økende sosiale forskjeller og
miljøødeleggelse, må skiftes ut dersom vi
virkelig skal oppnå bærekraftig utvikling”.
Videre kreves det at ”våre allmenninger, natur- og
energiressurser bringes inn under og holdes i offentlig eierskap,
slik at man kan sikre offentlig drift og beskyttelse under
folkelig, demokratisk kontroll.”

For å kunne erstatte dagens modell, må fagbevegelsen
spille ”en avgjørende rolle i å kjempe for en
alternativ utviklingsmodell for våre samfunn, basert på
folks behov, på solidaritet, på demokratisk kontroll av
økonomien og på en rettferdig
fordelingspolitikk”, heter det i uttalelsen.

I denne kampen må fagbevegelsen ”fullt ut ta i bruk
sine evner til å organisere, samt sine erfaringer fra
tidligere kamper, for å utvikle en sterk, organisert global
bevegelse med sikte på å presse regjeringer og
selskaper, som er motvillige, til å iverksette de
nødvendige tiltak for å takle og stanse
klimaendringene”, heter det i uttalelsen, som ble enstemmig
vedtatt.

Fagbevegelsen på alle nivåer står med andre
ord overfor formidable utfordringer, dersom den skal kunne leve opp
til de krevende ambisjonene i uttalelsen. På den andre siden
har vi til fulle fått bekreftet gjennom de 20 årene
siden forrige Rio-konferanse, at de kreftene som dominerer
utviklingen i dag, verken har interesse av eller vilje til å
gjennomføre de nødvendige endringer. Fagbevegelsen
med alliansepartnere bærer derfor et stort ansvar for at
kommende generasjoner skal kunne oppleve en reelt bærekraftig
utvikling, økonomisk, sosialt og miljømessig.

De som ønsker å lese hele uttalelsen fra den
faglige konferansen, finner den
her
(på engelsk).

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.