Klepp kommune krever millioner tilbakebetalt fra Espira-barnehage

Dette er Espira - Bjarne Håkon Hansens nye herrer

– Vi må forholde oss til loven. Det betyr at vi
trekker tilbake deler av tilskuddet som ble gitt i 2011, sier
kommunalsjef for skole og barnehage, Trond Roy Pedersen til
Jærbladet
05.09.2012 

Kommunen har tatt utgangspunkt i den nye barnehageloven som
regulerer kommunalt tilskudd til private barnehager. Her står
det at kommuner kan kutte i det kommunale tilskuddet dersom to
vilkår er oppfylt: Den private barnehagen har vesentlig
lavere bemanning eller lønnskostnader enn det som er vanlig
i de kommunale barnehagene. I tillegg må eieren ha tatt ut et
urimelig høyt utbytte, eller tatt for mye betalt for egen
innsats i barnehagen.

Saken starta tilbake i 2009. – Vi fant tall som virket
urimelige i regnskapet de sendte til oss. Både husleia og
posten «framandtenester» var uvanlig høye
sammenlignet med andre barnehager, sier barnehagesjefen i Klepp,
Åse Kyllingstad Hatteland, til Jærbladet.

Etaten hadde ikke kapasitet nok til å sjekke tallene
nærmere den gang. Da tallene for 2011 kom i vår, og de
fremdeles viste samme avvik, bestemte kommunen seg for å
gå grundigere til verks. Ekstern, juridisk kompetanse ble
henta inn for å hjelpe. – Det dreide seg om
såpass store beløp at vi mente det var greit å
vite at vi gjorde alt rett, forteller kommunalsjef
Pedersen.

Resultatet av gjennomgangen var klart. Espira Ormadalen har 38
prosent flere oppholdstimer per årsverk enn de kommunale
barnehagene og barnehagen har urealistisk høye utgifter
på poster som husleie og innlede tjenester.

For velferdsstaten har blant annet gjennom vårt
arbeid rundt «Private
sugerør i fellesskapets kasser
» og våre ressurssider
om profittuttak og kommersielle aktører i
barnehagesektoren
 satt fokus på hvordan eierne i
kommersielle barnehager tjener penger uten å ta ut
utbytte. Vi ser med glede på at kommuner nå krever
tilbakebetaling fra selskaper som har lurt unna offentlige midler
som skulle gått til barnehagedrift.

Espira-konsernet var også sentrum for
Brennpunkt-dokumentaren «De
lønnsomme barna
» (nov 2011) som blandt annet
undersøkte hvordan barnehageeiere kan tjene penger på
å drive barnehage.

Les mer om saken:
Klepp
kommune: Kutter milliontilskudd til privat barnehage

(Jærbladet 05.09.2012)

Klepp gir Espira-barnehage pengeris
(Stavanger Aftenblad
04.09.2012)

Liknende saker:

Fylkesmannen i Rogaland krever tilbakebetalt fra privat
barnehage
(Stavanger Aftenblad 02.11.2011)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.