Ahus vil legge ned lokalsykehus – private klare til å overta

Rå

Saken avgjøres på Ahus’ styremøte 8. november, men er en intensjonsavtale mellom Ahus og Incita er allerede signert.

Under følger noen utdrag fra artikkelen Incita vil starte livsstilssykehus (Eidsvoll Ullensaker blad 01.110.2012)

Der fremkommer det flere interessante problemstillinger:

  1. Incita ser store utfordringer med samhandlingsreformen, og dermed også et stort markedspotensiale for private aktører.
  2. Ahus ønsker å legge ned Stensby sykehus – Incita vil kjøpe og drive videre. Det ser altså ut som om Stensby sykehus vil bli privatisert uten noen form for politisk behandling.
  3. Incita presiserer at de ikke er et rikt selskap, men at oppkjøpet er mulig ettersom salg av helsetjenester er 100% offentlig finansiert.
  4. De ansatte opplever seg dårlig behandlet av Ahus, og de er redde for å miste sine arbeidsplasser. Derfor ønsker de Incita velkommen.

Hvis noen har glemt hvem Incita er, så les denne saken: Incita politianmelt av Arbeidstilsynet (For velferdsstaten 18.03.2012)

Klipp fra artikkelen:

– Samhandlingsreformen krever at kommunene i større grad bedriver forebyggende helsearbeid. Dette kommer til å sette kommunene på en prøve i forhold til en rekke oppgaver som tidligere var sykehusrelaterte. Flere grupper er kasteballer i systemet. Pasienter med kols og sirkulasjonssvikt har nå for dårlig tilbud i hjemkommunen. De må stadig innom Ahus for kortere behandling og hjelp. Dette er pasientgrupper som vi kan hjelpe, blant annet ved et spesialtilpasset treningsprogram. Jeg tviler på at kommunene selv er i stand til å yte denne hjelpen. De kan leie tjenesten av Incita. Vi vil etablere et varig tilbud på Stensby, sier Incitas administrerende direktør Ole Andreas Underland.

– Hva med de ansatte? Det er 100 mennester som jobber på Stensby i dag.
– Det er det som er det geniale. Det er et fiks, ferdig sykehus med stab på Stensby. Incita tilbyr seg å overta begge deler. Ahus-ledelsen havner trolig på nedlegging, og kommer det ikke raske alternativer på banen, kan bygningsmassen bli stående som et tomt spøkelseshus mens de ansatte må pendle eller finne seg andre jobber.

– Kjøp av Stensby, om det skulle bli resultatet, krever solid økonomi. Er Inicita et rikt selskap?
– Ved salg av helesetjenester, er vi 100 prosent offentlig finansiert. Eierne har ikke tatt ut ei krone i utbytte. Overskuddet har gått til oppkjøp av hus og bygninger. Vår kapital er bundet til eiendommene. Blir det snakk om kjøp av Stensby, må vi finne en finansieringsløsning, svarer Underland.

– Den private helseaktøren Incita er mer enn interessert i å «overta» dere hvis Ahus legger ned sin virksomhet. Hvilke reaksjoner har dere til det?
– Vi er jo lettet over mulighetene for å kunne fortsette å jobbe her. Mange ser på det som en mulighet, mens andre igjen heller vil pendle eller finne seg en annen jobb. En felles reaksjon er glede over at det i alle fall ikke blir stående tomt.  Hvis konklusjonen blir stenging, må det jobbes hardt og intenst i desember. Vi må bare vente og se, sier sykepleiertillitsvalgt Aud Borgny Fredriksen.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.